Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest największą i najnowocześniejszą techniczną biblioteką naukową w Polsce Północnej. Udostępnia podręczniki i skrypty akademickie, polskie i zagraniczne książki oraz czasopisma naukowe, literaturę normalizacyjną, techniczno-handlową oraz bazy danych. Posiada również kolekcje obiektów muzealnych i dokumentów dotyczących historii Politechniki Gdańskiej. 

Biblioteka PG jest liderem Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego. Współpracuje z ponad 80 bibliotekami naukowymi w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych. Biblioteka PG oferuje wsparcie dla naukowców zarówno w przeszukiwaniu dostępnych źródeł informacji, jak i w działaniach związanych z obszarem Otwartej Nauki np. publikowaniem w modelu Open Access czy udostępnianiem danych badawczych.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej oferuje:
 • najnowsze piśmiennictwo odpowiadające wszystkim dyscyplinom naukowym i kierunkom kształcenia realizowanym na Uczelni
 • dostęp do elektronicznych źródeł informacji – pełnotekstowych naukowych baz danych (e-książek, e-czasopism) oraz baz bibliograficzno-abstraktowych, a także narzędzi niezbędnych w procesach dydaktycznych i naukowych, dostęp do aktualnego, pełnego zbioru polskich norm w wersji elektronicznej
 • samoobsługowe wypożyczenia (selfcheck)
 • samoobsługowe zwroty (wrzutnia)
 • samoobsługowy odbiór zamówień (książkomat)
 • wypożyczenia międzybiblioteczne
 • stanowisko do udostępniania zbiorów zabytkowych
 • stanowisko do udostępniania muzealiów
 • ponad 460 miejsc oraz ponad 90 stanowisk komputerowych w czytelniach
 • sale multimedialne, szkoleniowe
 • kabiny akustyczne
 • przestrzeń do swobodnej nauki (open space) oraz strefy wypoczynkowe
 • fachową obsługę biblioteczną

Biblioteka PG zachowuje jednocześnie tradycje najstarszej uczelni technicznej Polski Północnej. Najcenniejszą część zbiorów bibliotecznych stanowi księgozbiór będący spuścizną po Towarzystwie Przyrodniczym w Gdańsku. Księgozbiór ten, jak i inne cenne zbiory historyczne, poddawany jest sukcesywnej konserwacji i digitalizacji.