Zbiory | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zbiory

Zakres tematyczny księgozbioru gromadzonego przez Bibliotekę PG jest zgodny z tematyką prowadzonych w uczelni badań i kierunków studiów.

Rodzaje zbiorów to:
  • książki (drukowane i elektroniczne)
  • czasopisma (drukowane i elektroniczne)
  • zbiory specjalne (normy, patenty, starodruki oraz rozprawy doktorskie, których obrona odbyła się na PG)

Podstawowym źródłem informacji o księgozbiorze jest katalog biblioteczny dostępny online.
Przejdź do katalogu online

Kontakt

Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Tradycyjnych
Kierownik mgr Natalia Wysmyk
e-mail: natalia.wysmyk@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 26 52

Książki
mgr Żaneta Masłowska-Więtczak
e-mail: zaneta.maslowska@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 26 40


Czasopisma
mgr Zofia Jakóbczak
e-mail: zofia.jakobczak@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 27 14