Szkolenie biblioteczne dla studentów Politechniki Gdańskiej prowadzone jest w formie obowiązkowego e-kursu, dostępnego na platformie eNauczanie. Na szkolenie studenci zapisują się samodzielnie, wybierając z listy odpowiedni stopień studiów. 

 

Szkolenie "Kompetencje informacyjne I stopnia" jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Celem zajęć jest zapoznanie z funkcjonowaniem Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz z zasadami korzystania z zasobów. Szkolenie biblioteczne prowadzone jest w formie kursu elektronicznego.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
 • podstawowe informacje na temat Biblioteki i jej zbiorów,
 • zasady korzystania ze zbiorów oraz usług oferowanych przez poszczególne działy,
 • zakładanie konta bibliotecznego,
 • przeszukiwanie katalogu komputerowego i baz danych dostępnych na stronie www Biblioteki.
Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania wpisu do indeksu jest:
 • zapoznanie się z informacjami zawartymi w kursie elektronicznym,
 • prawidłowe rozwiązanie testu online.

Test jest dostępny na platformie eNauczanie i należy go zaliczyć do 4 lutego 2024 (uwaga: w dniu 6 lutego 2024 zostanie uruchomiony nowy system biblioteczny, aby uzyskać zaliczenie semestru zimowego należy ukończyć kurs online w wyznaczonym terminie). Zaliczenie uzyskuje się po udzieleniu minimum 70% poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone w teście. Student ma 3 podejścia do testu.
Przejdź do e-kursu

 

Kurs "Kompetencje informacyjne II stopnia" jest obowiązkowy dla wszystkich studentów studiów magisterskich. Jego zadaniem jest przygotowanie studentów do samodzielnego wyszukiwania informacji na zadany temat poprzez odpowiednie dobranie źródeł, słów kluczowych oraz zastosowanie odpowiedniej strategii wyszukiwania. Celem kursu jest również przekazanie studentom wiedzy na temat korzystania ze znalezionych materiałów z poszanowaniem przepisów prawa autorskiego oraz prawidłowego ich cytowania w pracach dyplomowych.

Na kurs składają się cztery działy:
 1. Elementy procesu badawczego,
 2. Strategia wyszukiwania informacji,
 3. Źródła informacji w Bibliotece Politechniki Gdańskiej,
 4. Wykorzystanie zgromadzonych informacji w pracy dyplomowej.
Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania wpisu do indeksu jest:
 • zapoznanie się z informacjami zawartymi w kursie elektronicznym,
 • prawidłowe rozwiązanie testu online (uzyskanie min. 80% poprawnych odpowiedzi).

Przejdź do e-kursu