Politechnika Gdańska na targach edukacyjnych w Uzbekistanie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-06

Politechnika Gdańska na targach edukacyjnych w Uzbekistanie

targi w Uzbekistanie
W dniach 16-19 kwietnia przedstawiciele Politechniki Gdańskiej reprezentowali uczelnię na targach edukacyjnych w Taszkiencie (Uzbekistan). PG była obecna na stoisku zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Dla polskich uczelni udział w targach w stolicy Uzbekistanu Taszkiencie był znakomitą okazją, aby umocnić swoją obecność na bardzo obiecującym rynku uzbeckim, od lat należącym do priorytetowych kierunków zagranicznej aktywności, co wyraźnie pokazują liczby: w roku akademickim 2017-2018 w Polsce studiowało 340 studentów z Uzbekistanu, w roku 2022-23 już ponad 2000 (źródło: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”). Studenci z Uzbekistanu są w czołówce, jeżeli chodzi o liczbę studentów zagranicznych w Polsce – w roku akademickim studiowało ich ok. 2,1 tys. – to miejsce 7. zaraz po Ukrainie, Białorusi, Turcji, Zimbabwe, Indiach i Azerbejdżanie (źródło: POL-on).

Politechnikę Gdańską na targach w Taszkiencie reprezentowali prof. Christan Jungnickel, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z azjatyckimi instytucjami edukacyjnymi oraz Rui Wang-Kwiecińska z Centrum Współpracy Międzynarodowej. Na stoisku zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” prezentowało się kilkanaście polskich uczelni na czele z Politechniką Gdańska i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Na targach pracownicy Politechniki Gdańskiej spotkali się z kandydatami na studia, którzy najbardziej zainteresowani byli takimi kierunkami studiów, jak informatyka, zarządzanie, ekonomia oraz architektura. Prof. Christian Jungnickel i Rui Wang-Kwiecińska odpowiadali na pytania dotyczące rekrutacji kandydatów zagranicznych w tym m.in. terminów i wymaganych dokumentów, stypendiów oraz procedury legalizacji pobytu w Polsce. 

Poza rozmowami z kandydatami na studia prof. Christian Jungnickel i Rui Wang-Kwiecińska  spotkali się również z władzami uzbeckich uczelni wyższych, w tym Profi University, z którą PG podpisała w Uzbekistanie umowę o współpracy w zakresie wymiany studentów. Profi University to uczelnia prywatna, na której kształci się 6000 studentów. Na 13 wydziałach uczelnia oferuje studia na kierunkach związanych z naukami technicznymi, ekonomią, naukami społecznymi i medycyną. Uczelnia działa w samym Taszkiencie oraz Nawoi we wschodnio-południowej części kraju.

Prof. Christian Jungnickel i Rui Wang-Kwiecieńska spotkali się również z przedstawicielami innych uzbeckich uczelni wyższych obecnych na targach, w tym m.in. EMU University, Tashkent International University oraz Turan International University. Tematem rozmów była możliwość nawiązania współpracy, w szczególności w zakresie wymiany studenckiej.

- Z pewnością Uzbekistan, ale też inne kraje Azji Środkowej są dla Politechniki Gdańskiej ciekawymi rynkami, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy - mówi prof. Christian Jungnickel.

74 wyświetleń