COVID-19 a studia za granicą | Politechnika Gdańska

Treść strony

COVID-19 a studia za granicą

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną na świecie, student, który zdecyduje się na wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+, musi liczyć się ryzykiem skrócenia, wydłużenia swojego pobytu czy zmianą trybu studiów/praktyk. 

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o skróceniu/wydłużeniu pobytu, przejściu na inny tryb zajęć itp. studenci są proszeni o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej (DWM). Jest to o tyle ważne, że bez wcześniejszego poinformowania DWM o zmianach w toku studiów zagranicznych i bez otrzymania zgody na te zmiany, student może mieć problem z rozliczeniem wyjazdu.