Kandydat z profilem zaufanym - opcja wysłania dokumentów pocztą | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kandydat z profilem zaufanym - opcja wysłania dokumentów pocztą

Kandydat, który potwierdził dane osobowe profilem zaufanym

Jeżeli dokonałeś potwierdzenia swoich danych osobowych przez profil zaufany możesz przesłać dokumenty pocztą.
Należy jednak pamiętać, żeby dokumenty były kompletne i dotarły na uczelnię w terminie (nie decyduje data stempla pocztowego).

W przypadku studiów II stopnia - dokumenty należy złożyć zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym, czyli zaraz po zamknięciu rejestracji elektronicznej w systemie eRekrutacja. Nie można ich złożyć ani wcześniej ani później.

Wymagane dokumenty:

  • uwierzytelniona notarialnie kopia dyplomu ukończenie studiów I stopnia
    lub uwierzytelniona notarialnie kopia zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia
  • uwierzytelniona notarialnie kopia zaświadczenia o średniej ważonej
    lub uwierzytelniona notarialnie kopia suplementu do dyplomu

Dokumenty należy wysłać na adres:

Komisja Rekrutacyjna
Wydział ………(nazwa Wydziału)…………….
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Dokumenty muszą się znaleźć w siedzibie uczelni zgodnie z datą podaną w harmonogramie rekrutacji. Jeżeli nie potwierdziłeś danych osobowych profilem zaufanym nie możesz wysłać dokumentów pocztą.