Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w systemie eRekrutacja.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i terminu prowadzenia rekrutacji znajdują się na stronach internetowych dedykowanych studiom podyplomowym.

Instrukcja dla kandydata