Terminarz | Politechnika Gdańska

Treść strony

Terminarz

Harmonogram rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne
i niestacjonarne II stopnia na rok akademicki 2023/2024.
 
Data Etap procesu rekrutacji
5.09.2023
- 18.09.2023

Rejestracja elektroniczna w systemie
e-Rekrutacja

  • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł niezależnie od liczby wybranych kierunków
  • potwierdzanie danych osobowych przez profil zaufany
  • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomu ukończenia studiów I stopnia
  • elektroniczne przesyłanie skanu zaświadczenia o średniej ważonej
19.09.2023
- 22.09.2023
Składanie wymaganych  dokumentów do komisji 

26.09.2023
godz. 16:00

Publikacja listy przyjętych na studia