Wydział Chemiczny

Korozja

Na kierunku Korozja zapoznasz się z najnowocześniejszymi technikami ochrony przed korozją oraz metodami jej badania. a także uzyskasz szerokie umiejętności praktyczne, które w znacznym stopniu ułatwią Ci znalezienie pracy.

Korozja, jako zjawisko degradacji materiałów, przede wszystkim konstrukcyjnych, przynosi ogromne straty gospodarce światowej, dlatego też walka z różnymi formami korozji jest priorytetem we wszystkich dziedzinach gospodarki, a nawet w zakresie kultury i sztuki (muzealnictwo, archeologia, zabytkowe obiekty architektoniczne). Studiując na tym kierunku uzyskasz  gruntowną wiedzę z zakresu konserwacji i ochrony przed korozją, i problematyki  procesów korozyjnych dotyczących różnych gałęzi przemysłu.  Absolwenci kierunku Korozja posiadają wiedzę z zakresu inspekcji powłok malarskich oraz systemów ochrony katodowej. 


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Perspektywy zatrudnienia:

  • przemysł stoczniowy i morski
  • przemysł petrochemiczny
  • przemysł farmaceutyczny i spożywczy
  • przemysł wydobywczy i przetwórczy
  • wszystkie inne dziedziny przemysłu
  • muzealnictwo

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WCh