mgr inż. Anna Kanarska | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr inż. Anna Kanarska

Kontakt:

email:
anna.kanarska@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Zastępca kanclerza ds.pracowniczych

miejsce pracy:
Biuro Kanclerza
Gmach Główny, 215
telefon:
(58) 347 17 44

Pełnione funkcje:

Z-ca kanclerza ds. pracowniczych

miejsce pracy:
Kanclerz
Gmach Główny, 215
telefon:
58 347 17 44
mgr inż. Anna Kanarska

Publikacje:

Projekty: