Inżynieria odzysku surowców i energii | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria odzysku surowców i energii

Wydział Chemiczny
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Rozwój cywilizacji niesie za sobą wiele odkryć służących ludzkości i poprawiających komfort życia, ale również wiele zagrożeń. Najpilniejszą potrzebą XXI wieku jest skuteczna ochrona naszej planety przed nadmierną eksploatacją, dlatego stworzyliśmy międzywydziałowy kierunek “Inżynieria odzysku surowców i energii”, prowadzony przez Wydział Inżynierii Środowiska wspólnie z Wydziałem Chemicznym PG.

Wczorajsze odpady to dzisiejsze cenne surowce, a dziedzina technologii recyklingu jest jedną z najważniejszych gałęzi współczesnej gospodarki. Jeżeli umiesz odważnie podchodzić do problemów, myśląc nieszablonowo, a przy tym masz otwarty umysł i wrażliwość na losy planety, zapraszamy na studia!


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
  • matematyka
  • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia albo biologia albo informatyka
  • j. polski
  • j. obcy

Specjalności:

- Zrównoważona gospodarka zasobami
- Inżynieria procesowa odpadów
- Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego


Argumenty za:

Kierunek Inżynieria odzysku surowców i energii wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu. Studia mają charakter interdyscyplinarny: jako ekspert ds. recyklingu zajmiesz się nie tylko rozwojem i optymalizacją zakładów recyklingu, ale także analizą składu i możliwości recyklingu materiałów w każdej z gałęzi przemysłu. Jako inżynier będziesz mógł wnieść aktywny udział w ochronie klimatu poprzez wdrażanie idei odzysku surowców i energii. Bardzo mocno stawiamy na współpracę z przemysłem i naukę na rzeczywistych przykładach, dzięki temu już w trakcie nauki możesz nawiązać ważne kontakty z przyszłym pracodawcą.


Perspektywy zawodowe:

- Specjalista ds. gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
- Konsultant ds. odzysku surowców i efektywności energetycznej w branży inżynieryjnej i
konsultingowej,
- Projektant systemów odzysku surowców i energii w zakładach przemysłowych,
- Badacz ds. technologii odzysku surowców i energii w laboratoriach naukowych.


Absolwent potrafi:
  • wykorzystywać narzędzia informatyczne do analizy efektywności, optymalizacji procesów oraz prognozowania trendów w zarządzaniu surowcami i energią.
  • jest dobrze przygotowany do pracy w różnych sektorach gospodarki. Posiada nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także umiejętności praktyczne, które mogą być wykorzystywane w projektowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu rozwiązań związanych z odzyskiem surowców i energii.
  •  ma dogłębną wiedzę i umiejętności nt. technologii stosowanych do odzyskiwania surowców z odpadów i ubocznych produktów przemysłowych. Zna metody separacji, recyklingu, przetwarzania chemicznego, biologicznego i fizycznego, a także technologie oczyszczania i unieszkodliwiania odpadów.
  • projektuje instalacje związane z odzyskiem surowców oraz systemy energetyczne, które wykorzystują odpady jako źródło energii,
  •  wykorzystuje umiejętności z zakresu zarządzania zasobami naturalnymi, zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami. Potrafi analizować cykle życia produktów i procesów przemysłowych oraz projektować strategie zmniejszania odpadów i zwiększania efektywności zasobowej,
  • posiada umiejętności analizy danych, modelowania procesów przemysłowych i symulacji.

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/