Wydział Chemiczny
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Rozwój cywilizacji niesie za sobą wiele odkryć służących ludzkości i poprawiających komfort życia, ale również wiele zagrożeń. Najpilniejszą potrzebą XXI wieku jest skuteczna ochrona naszej planety przed nadmierną eksploatacją, dlatego stworzyliśmy międzywydziałowy kierunek “Inżynieria odzysku surowców i energii”, prowadzony przez Wydział Inżynierii Środowiska wspólnie z Wydziałem Chemicznym PG.

Wczorajsze odpady to dzisiejsze cenne surowce, a dziedzina technologii recyklingu jest jedną z najważniejszych gałęzi współczesnej gospodarki. Jeżeli umiesz odważnie podchodzić do problemów, myśląc nieszablonowo, a przy tym masz otwarty umysł i wrażliwość na losy planety, zapraszamy na studia!

Rekrutacja prowadzona jest przez Wydział Chemiczny.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
  • matematyka
  • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia albo informatyka
  • j. polski
  • j. obcy

Specjalności:

- Zrównoważona gospodarka zasobami
- Inżynieria procesowa odpadów
- Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego


Argumenty za:

Kierunek Inżynieria odzysku surowców i energii wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu. Studia mają charakter interdyscyplinarny: jako ekspert ds. recyklingu zajmiesz się nie tylko rozwojem i optymalizacją zakładów recyklingu, ale także analizą składu i możliwości recyklingu materiałów w każdej z gałęzi przemysłu. Jako inżynier będziesz mógł wnieść aktywny udział w ochronie klimatu poprzez wdrażanie idei odzysku surowców i energii. Bardzo mocno stawiamy na współpracę z przemysłem i naukę na rzeczywistych przykładach, dzięki temu już w trakcie nauki możesz nawiązać ważne kontakty z przyszłym pracodawcą.


Perspektywy zawodowe:

- Specjalista ds. gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
- Konsultant ds. odzysku surowców i efektywności energetycznej w branży inżynieryjnej i
konsultingowej,
- Projektant systemów odzysku surowców i energii w zakładach przemysłowych,
- Badacz ds. technologii odzysku surowców i energii w laboratoriach naukowych.


Absolwent potrafi:
  • wykorzystywać narzędzia informatyczne do analizy efektywności, optymalizacji procesów oraz prognozowania trendów w zarządzaniu surowcami i energią.
  • jest dobrze przygotowany do pracy w różnych sektorach gospodarki. Posiada nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także umiejętności praktyczne, które mogą być wykorzystywane w projektowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu rozwiązań związanych z odzyskiem surowców i energii.
  •  ma dogłębną wiedzę i umiejętności nt. technologii stosowanych do odzyskiwania surowców z odpadów i ubocznych produktów przemysłowych. Zna metody separacji, recyklingu, przetwarzania chemicznego, biologicznego i fizycznego, a także technologie oczyszczania i unieszkodliwiania odpadów.
  • projektuje instalacje związane z odzyskiem surowców oraz systemy energetyczne, które wykorzystują odpady jako źródło energii,
  •  wykorzystuje umiejętności z zakresu zarządzania zasobami naturalnymi, zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami. Potrafi analizować cykle życia produktów i procesów przemysłowych oraz projektować strategie zmniejszania odpadów i zwiększania efektywności zasobowej,
  • posiada umiejętności analizy danych, modelowania procesów przemysłowych i symulacji.

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/