Wybierz rodzaj matury:

"Nowa matura" - od 2005 roku

Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających egzamin dojrzałości z wynikami określonymi w skali procentowej ("nowa matura).

"Stara matura" - matura do 2005 roku

Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających egzamin dojrzałości z wynikami określonymi ocenami w skali od 1 do 6 („stara matura”).

Matura IB

Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających maturę międzynarodową (IB)

Matura zagraniczna

Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających maturę w innym kraju

Punkty za dyplom technika

Zawody nauczane na poziomie technika, których dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest uwzględniany do wyliczenia punktów rekrutacyjnych na dany kierunek studiów pierwszego stopnia poprzez dodanie 30 punktów rekrutacyjnych.