Etap I - dokumenty elektroniczne

Dodaj skany dokumentów

Kandydaci z maturą zagraniczną

Etap II - dokumenty papierowe

Kandydat bez profilu zaufanego

Kandydat z profilem zaufanym - opcja złożenia dokumentów osobiście

Kandydat z profilem zaufanym - opcja wysłania dokumentów pocztą