Terminarz | Politechnika Gdańska

Treść strony

Terminarz

Terminarz

 

Harmonogram rekrutacji na studia w j. polskim na semestr zimowy RA 2024/2025 (październik 2024)

Warto wiedzieć, że semestr zimowy rozpoczyna się 1 października, dlatego radzimy jak najszybciej umówić się na wizę ze względu na wydłużony czas oczekiwania w polskich ambasadach.
Prosimy o sprawdzenie polskiego procesu składania wniosków wizowych i zaplanowanie ich z wyprzedzeniem, jest to bardzo ważne, aby przybyć na czas, Politechnika Gdańska akceptuje opóźnień.

Rekrutacja podstawowa
16.05.2024
 
Uruchomienie elektronicznego naboru na studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na stronie www.rekrutacja.pg.edu.pl
28.06.2024
 
Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia II stopnia oraz opłaty rekrutacyjnej: 85 zł. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata oraz załączania skanów dokumentów
08.07.2024 Publikacja wstępnie zakwalifikowanych kandydatów na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata
19.07.2024

 
Ostatni dzień możliwości zapłaty czesnego (nie dotyczy kandydatów posiadających decyzję Dyrektora NAWA o zwolnieniu z opłat za studia oraz cudzoziemców wymienionych w pkt 2 art. 324 Ustawy Prawo Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.) lub przedstawienia podstawy prawa do odbywania studiów bez odpłatności
22.07.2024 Publikacja kandydatów zaakceptowanych na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata
16-27.09.2024 Rejestracja nowo przyjętych studentów: przyjazdy i składanie dokumentów
 
I Rekrutacja dodatkowa
28.06.2024 Uruchomienie elektronicznego naboru na studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na stronie www.rekrutacja.pg.edu.pl

11.07.2024

 

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia II stopnia oraz opłaty rekrutacyjnej: 85 zł. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata oraz załączania skanów dokumentów
22.07.2024 Publikacja wstępnie zakwalifikowanych kandydatów na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata
04.08.2024 Ostatni dzień możliwości zapłaty czesnego (nie dotyczy kandydatów posiadających decyzję Dyrektora NAWA o zwolnieniu z opłat za studia oraz cudzoziemców wymienionych w pkt 2 art. 324 Ustawy Prawo Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.) lub przedstawienia podstawy prawa do odbywania studiów bez odpłatności
09.08.2024 Publikacja kandydatów zaakceptowanych na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata
16-27.09.2024 Rejestracja nowo przyjętych studentów: przyjazdy i składanie dokumentów
 
II Rekrutacja dodatkowa
04.09.2024 Uruchomienie elektronicznego naboru na studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na stronie www.rekrutacja.pg.edu.pl
10.09.2024 Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia II stopnia oraz opłaty rekrutacyjnej: 85 zł. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata oraz załączania skanów dokumentów
16.09.2024 Publikacja wstępnie zakwalifikowanych kandydatów na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata
18.09.2024

Ostatni dzień możliwości zapłaty czesnego (nie dotyczy kandydatów posiadających decyzję Dyrektora NAWA o zwolnieniu z opłat za studia oraz cudzoziemców wymienionych w pkt 2 art. 324 Ustawy Prawo Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.) lub przedstawienia podstawy prawa do odbywania studiów bez odpłatności

16-27.09.2024 Rejestracja nowo przyjętych studentów: przyjazdy i składanie dokumentów

POWRÓT