Terminarz | Politechnika Gdańska

Treść strony

Terminarz

Terminarz

 

Harmonogram rekrutacji na studia w j. polskim na semestr zimowy RA 2022/23.

Nabór podstawowy: 

16.05.2022 Uruchomienie elektronicznego naboru na studia I i II stopnia na studia na stronie www.rekrutacja.pg.edu.pl
18.07.2022 Ostatni dzień elektronicznej rejestracji  oraz opłaty rekrutacyjnej: 85 zł. Blokada opcji edycji, modyfikacji danych na koncie kandydata oraz załączania skanów dokumentów.
01.08.2022 Publikacja wstępnie zakwalifikowanych kandydatów na koncie rekrutacyjnym kandydata. 
12.08.2022 Ostatni dzień możliwości zapłaty czesnego. 
(nie dotyczy kandydatów posiadających decyzję Dyrektora NAWA o zwolnieniu z opłat za studia oraz cudzoziemców wymienionych w pkt 2 art. 324 Ustawy Prawo Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018r) 
16-26.08.2022 Wystawianie i wysyłanie Zaświadczeń o przyjęciu na studia 
26-30.09.2022 Tydzień rejestracyjny: składanie oryginałów dokumentów i dokonywanie wpisu na listę studentów 


Nabór dodatkowy: 

05.09.2022 Uruchomienie elektronicznej rekrutacji na kierunki studiów, na których nie został wyczerpany limit miejsc, a wydział potwierdził możliwość dodatkowego naboru.
11.09.2022 Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji na studia w naborze dodatkowym. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. 
14.09.2022 Publikacja wstępnie zakwalifikowanych kandydatów na studia w naborze dodatkowym na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby).
21.09.2022 Ostatni dzień zapłaty czesnego dla kandydatów w naborze dodatkowym.
(nie dotyczy kandydatów posiadających decyzję Dyrektora NAWA o zwolnieniu z opłat za studia oraz cudzoziemców wymienionych w pkt 2 art. 324 Ustawy Prawo Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018r) 
26-30.09.2022 Tydzień rejestracyjny: składanie oryginałów dokumentów i dokonywanie wpisu na listę studentów.

POWRÓT