Kurs BHP | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kurs BHP

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej. Jest ono prowadzone w formie on-line w oparciu o uczelnianą platformę eNauczaniu. Nawet jeśli na poprzednim etapie kształcenia (studia I lub II stopnia) obecny doktorant zaliczył to szkolenie, wymagane jest kolejne podejście.

Instrukcja zaliczenia e-kursu BHP

  1. Wejdź na platformę eNauczanie: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/index.php?categoryid=251
  2. Wybierz kurs: Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów
  3. Wybierz: Zapisywanie samodzielne (Student) i zaloguj się jak do Moja PG
  4. Zapoznaj się z materiałem SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
  5. Przejdź do rozwiązania testu sprawdzającego „Quiz”- masz na to 15 minut.
  6. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 6 prawidłowych odpowiedzi na 10 możliwych pytań
  7. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli nie zaliczysz testu w pierwszym podejściu, przysługuje Tobie jeszcze jedno dodatkowe podejście.
  8. Wpisu zaliczenia przedmiotu w Moja PG dokonuje osoba odpowiedzialna za przedmiot na koniec semestru.

Informacje na temat kursu znajdują się również w zakładce naszej szkoły na platformie eNauczanie pod linkiem.

Powodzenia!