Narzędzia do wideokonferencji i webinariów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Narzędzia do wideokonferencji i webinariów

Telekonferencje MS Teams

Każdy student i doktorant Politechniki Gdańskiej (stan na dzień 19 października 2020 roku) otrzymał konto w domenie "o365.student.pg.edu.pl".

Aby uzyskać dostęp do aplikacji MS Teams należy jako login podać swój skrócony login politechniczny "sNUMER" wraz z domeną "@o365.student.pg.edu.pl" (czyli np. Adam Przykładowy o numerze albumu 234567 użyje loginu s234567@o365.student.pg.edu.pl) i w kolejnym etapie logowania wybrać opcję "nie pamiętam hasła", by przejść proces resetowania hasła. Kod weryfikacyjny zostanie wysłany na skrzynkę politechniczną.

Zobacz szczegóły na stronie pomocy

Uwaga! MS Teams jest usługą niezależną, nie związaną z Politechniką Gdańską. Nie mamy żadnego wpływu na sposób jej działania, ograniczenia czy też jakość.


Webinaria (wideo-spotkania)

W ramach uczelnianej platformy eNauczanie istnieje możliwość przeprowadzania wideo-spotkań (zwanych również webinarami lub webinariami).

System wideo-spotkań umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy osobą/osobami prowadzącymi spotkanie a jego uczestnikami (w tym udostępnianie obrazu z kamery, dźwięku, ekranu własnego komputera, pliku prezentacji oraz korespondencja tekstowa – czat).

Zobacz szczegóły na stronie pomocy