ZiJ - Nabór | Politechnika Gdańska

Treść strony

ZiJ - Nabór

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Limit miejsc w ramach rekrutacji standardowej: (w tym max. liczba miejsc dla cudzoziemców): 3 (1)

Kontakt do komisji rekrutacyjnej dla kandydatów:

dr hab. Przemysław Banasik prof. PG (WZiE)


Tu zobaczysz listę potencjalnych promotorów.

Biogram naukowy z ankietą potencjalnego promotora znajduje się w zamieszczonej tabeli, w odnośniku pod imieniem i nazwiskiem.