dr hab. Przemysław Banasik | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. Przemysław Banasik

Kontakt:

email:
przbanas@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/przemyslaw-banasik,17518-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Przedsiębiorczości
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 508
telefon:
(58) 347 28 75

Pełnione funkcje:

Kierownik katedry

dr hab. Przemysław Banasik

Publikacje:

Projekty: