prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański

prorektor Janusz Nieznański

 

 

Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji

wykształcenie  

Politechnika Gdańska, Wydział Elektryczny (1981)

stopień/tytuł naukowy

 • profesor (2015),
 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (1999), 
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Elektryczny (1990)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1982–1985); starszy asystent (1985–1990); adiunkt (1990–2000); profesor nadzwyczajny (2000–2016); profesor zwyczajny (od 2016),
 • École centrale de Lille, profesor wizytujący (2005 i 2006), 
 • Institut National Polytechnique de Toulouse, profesor wizytujący (2001)

pozycja akademicka  

 • prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji (od 2019),
 • dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (2016–2019),
 • kierownik Laboratorium LINTE^2 (od 2015),
 • kierownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych (2008–2015),
 • prodziekan ds. nauki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (2005–2008),
 • prodziekan ds. rozwoju Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (2002–2005)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Ecole Centrale de Lille (2005 i 2006),
 • Institut National Polytechnique de Toulouse (2001)
 • staże badawczo-rozwojowe w ośrodku B+R koncernu Alstom Transport SA w Séméac, Francja, w ramach projektu PREMAID (2006 i 2007)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek (Senior Member) Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE (od 2001),
 • członek EPE Association (2008–2010)

zainteresowania naukowe

 • sterowanie i diagnostyka układów energoelektronicznych,
 • modelowanie i symulacja układów energoelektronicznych i napędowych,
 • zastosowanie układów energoelektronicznych w elektroenergetyce,
 • wibroakustyka maszyn elektrycznych,
 • elektroniczne przetworniki pomiarowe, 
 • bezpośrednia synteza częstotliwości

publikacje/profil naukowy 

Most Wiedzy 

nagrody i odznaczenia

 • Best Paper Presentation Award na konferencji IEEE Annual Conference of the Industrial Electronics Society, IECON 2003, Roanoke, USA.
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe: I stopnia (5), II stopnia (8) i III stopnia (2),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: I stopnia (4), II stopnia (2), III stopnia (2),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia organizacyjne: I stopnia (1),
 • Nagrody Rektora PG „Sukces roku” (1),
 • Srebrny Krzyż Zasługi,
 • Medal Edukacji Narodowej,
 • Medal za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej

zainteresowania pozanaukowe

tenis ziemny, literatura i muzyka