Zarządzanie w warunkach realizacji celów zrównoważonego rozwoju | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zarządzanie w warunkach realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Przyszedł czas, by zrównoważony rozwój stał się priorytetem.

Świadome działanie na rzecz społecznej odpowiedzialności oraz dbałość o środowisko naturalne przestaje być tylko modnym pojęciem i staje się koniecznością. Zapraszamy wszystkich liderów, którzy pragną wdrożyć cele zrównoważonego rozwoju jako istotny element strategii organizacji. Zajęcia pozwolą budować przewagę konkurencyjną i otoczenie zaangażowanych pracowników w oparciu o ideę ekorozwoju.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu koncepcji i celów zrównoważonego rozwoju oraz kontroli ich wdrażania. Zajęcia skierowane są do pracowników kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla i pozostałych osób zajmujących się budową i wdrażaniem strategii w organizacjach.

Studia przyczyniają się do budowania świadomości ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Czas trwania:2 semestry / 172 godziny

Data rozpoczęcia zajęć:październik 2023

Termin rekrutacji:nabór otwarty

Koszt:3990 zł

Wydział:
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii
Więcej informacji

Kierownik studiów

dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG
Malgorzata.Gawrycka@zie.pg.gda.pl

Sekretariat

mgr Beata Jasudowicz
pokój 518 gmach WZiE
Beata.Jasudowicz@zie.pg.gda.pl
T: +48 58 347 22 70