zielone

Jeżeli sprawy ekologii nie są Ci obojętne, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Podczas studiów otrzymasz wiedzę związaną ze stosowaniem i opracowywaniem metod służących monitorowaniu stanu środowiska, usuwaniu z niego zanieczyszczeń i opracowywaniu i przeprowadzaniu tak zwanych „zielonych”, czyli bezpiecznych dla środowiska procesów przemysłowych.

Nowoczesna gospodarka i ochrona środowiska nie muszą się wykluczać. Dowieść tego mogą „zieloni chemicy”, biegli w tworzeniu procesów chemicznych i produktów, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Na oferowanym przez nas kierunku poznasz wachlarz metod służących monitorowaniu środowiska, usuwaniu z niego zanieczyszczeń i przeprowadzaniu zielonych procesów przemysłowych. Nauczysz się, jak skutecznie rozwiązywać rzeczywiste problemy technologiczne — pomożemy Ci w tym, proponując bardzo liczbę dużą zajęć praktycznych. Studiowanie stanie się dla Ciebie jeszcze bardziej ekscytujące dzięki możliwości zdobycia certyfikatów ISO.

Studia prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, co otwiera perspektywy zatrudnienia na zagranicznym rynku pracy.

Argumenty za:

  • studia zapewniają nabycie zdolności niezbędnych do rozwiązywania problemów technologicznych
  • w czasie studiów nauczysz się stosowania nowoczesnych metod analitycznych
  • jako absolwent przyczynisz się do stworzenia, wprowadzenia lub upowszechnienia zasad zielonych technologii

Perspektywy zatrudnienia:

  • praca w przemyśle w roli specjalisty ds. zielonych technologii
  • praca w kontroli jakości w różnych gałęziach przemysłu
  • instytucje rządowe i pozarządowe prowadzące monitoring środowiska
  • instytucje badawcze