Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Energetyka
Energetyka to interdyscyplinarny kierunek studiów kształtujący wiedzę i umiejętności w zakresie wytwarzania i eksploatacji urządzeń energetycznych, jak też kreatywnego projektowania poligeneracyjnych systemów energetycznych przyjaznych środowisku.
 

Organizacja kierunku studiów:

Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym przez kadrę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (WIMiO), Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (WEiA) oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ).

Centrum koordynacyjne kierunku Energetyka znajduje się w Instytucie Energii WIMiO (w budynku Laboratorium Maszynowego)
 

Specjalności:
 • WIMiO:          
  - Proekologiczne systemy energetyczne

  - Maszyny przepływowe

 • WEiA:             
  - Rynki energii i systemy elektroenergetyczne

   
 • WILiŚ:           
  - Technologie ochrony środowiska w energetyce


 

Na wyżej wymienionych wydziałach prowadzony jest również kierunek Energetyka w języku angielskim. Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.

Rekrutacja prowadzona jest przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • absolwenci będą twórcami wielkiej zmiany w energetyce
 • studenci w trakcie nauki poznają nowoczesne techniki energetyczne
 • łączenie teorii z praktyką

Perspektywy zawodowe:

 • zakłady szeroko rozumianego sektora energetycznego
 • biura projektowo-konstrukcyjne
 • przedsiębiorstwa doradczo-konsultingowe w obszarze energetyki
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej i/lub ciepła
 • przedsiębiorstwa wdrażające ekologiczne rozwiązania energetyczne
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie małej energetyki z technologiami OZE
 • sektor samorządowy

Absolwent potrafi:

 • posługiwać się wiedzą ogólnotechniczną oraz umiejętnościami niezbędnymi w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych,
 • wprowadzać i wykorzystywać innowacyjne technologie w produkcji energii i biopaliw,
 • integrować wiedzę w ochronie i kształtowaniu środowiska,
 • określać taksonomię w efektywności energetycznej obiektów energetycznych, 
 • wykonywać prace projektowo-konstrukcyjne w obszarze energetyki, zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych,
 • pracować zespołowo w środowisku krajowym i międzynarodowym,
 • absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Ciekawostka:

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 2009 r. w sprawie promowania OZE, Polska przyjęła zobowiązanie osiągnięcia 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Zobowiązania dotrzymano –wskaźnik ten osiągnął wartość 16.13%. Osiągnięcie zerowych emisji netto do 2050 r. (zapis Scenariusza Europejskiego Zielonego Ładu)  zależy jednak od bezprecedensowego impulsu dla rozwoju czystych technologii przed 2030 r. Absolwenta kierunku Energetyka czeka pełna wyzwań kariera zawodowa.


Więcej informacji na temat kierunku:

https://wimio.pg.edu.pl/rekrutacja/studia-i-stopnia/energetyka

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WIMiO