Urbanistka z PG dwukrotną laureatką nagrody ministra za rozprawę doktorską | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-03-19

Urbanistka z PG dwukrotną laureatką nagrody ministra za rozprawę doktorską

Na zdjęciu znajduje się dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska z Wydziału Architektury. Kobieta ma długie brązowe włosy z grzywką, ubrana jest w ciemną bluzkę z krótkim rękawem. Stoi w sali na tle kolorowych krzeseł.

Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska z Wydziału Architektury została laureatką dwóch konkursów o nagrodę ministra rozwoju, pracy i technologii - za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji, a także w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w edycji 2020. Nagrodzona została rozprawa doktorska pt. „Rozwój przestrzenny małych miast w kontekście procesu metropolizacji na przykładzie województwa pomorskiego”, którą laureatka przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa, kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WA PG.

Autorka nagrodzonej rozprawy doktorskiej zaprojektowała model wykorzystujący wielkie zbiory danych (Big Data) oraz dostępne zasoby informacji przestrzennej gromadzone i opracowywane przez instytucje samorządowe i administracji publicznej. Model umożliwia prowadzenie monitoringu przestrzennego, czyli pozwala na ocenę jakie zmiany zachodzą w przestrzeni miast i regionu. Tym samym może stanowić narzędzie wsparcia do kształtowania polityki przestrzennej zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Autorka zastosowała go do oceny skutków oddziaływania metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot na rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej sieci osadniczej regionu.

Pomysł na stworzenie modelu powstał w trakcie pracy laureatki w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego, gdzie pracowała nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz planem dla obszaru metropolitalnego.

–  Zaobserwowałam wówczas, że nie jest możliwe określenie tych samych rekomendacji planistycznych dla wszystkich małych miast w naszym regionie z powodu zróżnicowania procesów zachodzących w samych miastach, ale i w województwie – tłumaczy urbanistka. – Wzrost roli metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot przyczynia się do zmian w regionie, choćby dynamiki procesu suburbanizacji. Dotychczas, jeśli prowadziliśmy takie badania, to bazowały one w dużej mierze na danych statystyki publicznej lub ocenach jakościowych. Jednak w Polsce dysponujemy coraz liczniej dostępnymi zasobami informacji przestrzennej, czyli danymi posiadającymi georeferencję. Umożliwiają one w sposób bardziej szczegółowy śledzić zmiany zachodzące w miastach oraz na obserwację konfliktów przestrzennych w różnych skalach.

Ambicją urbanistki było uchwycenie zróżnicowania procesów przestrzennych, a tym samym bardziej precyzyjne określenie rekomendacji planistycznych, których celem jest kształtowanie zrównoważonego rozwoju sieci osadniczej regionu. Zastosowanie modelu pozwoliło ocenić skalę wyzwań przestrzennych przed jakimi stoją miasta pomorskie oraz z jakimi mamy do czynienia w regionie, w tym kwestii związanych z suburbanizacją.


Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska jest adiunktem w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego WA PG i współtworzy laboratorium GUT Urban Data Lab. Obecnie prowadzi badania, m.in. nad możliwością wykorzystania danych z mediów społecznościowych do oceny percepcji przestrzeni miast. Ostatni opublikowany artykuł poświęcony tej tematyce został zamieszczony na portalu Most Wiedzy.

50 wyświetleń