Dr inż. Krzysztof Wołoszyk wyróżniony za doktorat o wpływie korozji na konstrukcje oceanotechniczne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-27

Dr inż. Krzysztof Wołoszyk wyróżniony za doktorat o wpływie korozji na konstrukcje oceanotechniczne

Na zdjęciu widoczny jest Krzysztof Wołoszyk ubrany w szary garnitur. Stoi w laboratorium.

Wpływ korozji na wytrzymałość elementów konstrukcyjnych, które znajdują się na statkach czy platformach wiertniczych. Tą tematyką zajął się dr inż. Krzysztof Wołoszyk z Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa, który obronił doktorat z wyróżnieniem. Wszystko po to, by w przyszłości uniknąć wypadków i poprawić bezpieczeństwo.

– Przez to, że konstrukcje oceanotechniczne (np. statki, platformy wiertnicze) znajdują się w wodzie morskiej, silnie zasolonej, będą one narażone na działanie korozji. Na początku konstrukcje są malowane i do pewnego momentu skuteczność powłoki antykorozyjnej jest wysoka. Następnie farba odpada i zaczyna się proces korozji. Wytrzymałość skorodowanych elementów konstrukcyjnych obniża się, co może przyczynić się do zniszczenia konstrukcji (np. złamania kadłuba statku na pół). Celem moich badań było sprawdzenie wpływu korozji na wytrzymałość konstrukcji, aby już na etapie projektowania poprawić bezpieczeństwo – mówił Krzysztof Wołoszyk.

Badania dr. inż. Krzysztofa Wołoszyka dotyczyły stalowych  cienkościennych elementów konstrukcyjnych, które są stosowane na statkach, aczkolwiek wpływ korozji ma też przełożenie na inne obiekty: mosty czy konstrukcje przybrzeżne.

Prowadzone badania

Badania polegały na  poddaniu elementów konstrukcyjnych działaniu korozji w przyspieszonych warunkach. Dr Wołoszyk zaprojektował zbiornik, a w wodzie umieścił usztywnione płyty. – Było odpowiednie napowietrzenie, a pompy obiegowe zapewniały cyrkulację wody. Temperatura została także podniesiona. Po skorodowaniu próbek dokładnie je zmierzyłem. Poza tym zbadałem małe próbki w celu określenia właściwości mechanicznych – dodał.

Następnie duże próbki (płyty) zostały zniszczone, aby sprawdzić, jaka jest ich nośność graniczna - czyli maksymalna siła ściskająca, jaka może dany element przenieść. Małe próbki zostały poddane rozciąganiu, by określić wspomniane właściwości mechaniczne.

Kolejnym etapem badań było opracowanie modelu numerycznego, który najdokładniej odwzorowywałby charakter zniszczenia płyty pod obciążeniem. – Z jednej strony chciałem uwzględnić spadek grubości na podstawie dokonanych pomiarów, z drugiej zmiany we właściwościach mechanicznych. Oba te aspekty zostały zaaplikowane w modelu numerycznym i uzyskano bardzo dobrą zbieżność z wynikami eksperymentalnymi – podsumował dr inż. Krzysztof Wołoszyk.

Promotorami dr. inż. Krzysztofa Wołoszyka byli prof. PG dr hab. inż. Tomasz Mikulski oraz prof. Yordan Garbatov z Uniwersytetu w Lizbonie.

Działalność organizacyjna

W trakcie studiów doktoranckich dr inż. Krzysztof Wołoszyk był przedstawicielem doktorantów w Wydziałowej Komisji Doktoranckiej. Jest również członkiem International Ship and Offshore Structures Congress - międzynarodowego komitetu zajmującego się tematyką konstrukcyjną statków i obiektów oceanotechnicznych. Brał również udział we współorganizowaniu międzynarodowej konferencji PostGradMarTech dot. tematyki morskiej, gdzie wynikami swoich prac dzielili się młodzi badacze z całego świata.

220 wyświetleń