Książka na listopad | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-08

Książka na listopad

książki ułożone w półokręgu na ziemi w holu przed głównym wejściem do Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Zachęcamy do przeglądania i wypożyczania książek z listopadowego zestawienia lektur, które przygotowali pracownicy Biblioteki PG w ramach cyklicznej akcji "Książka na…".

"Książka na…" to wspólna inicjatywa Biblioteki PG oraz Działu Promocji PG, w ramach której poszczególne czytelnie polecają kilka wyjątkowych lektur – książek wybitnie ciekawych, często wypożyczanych bądź gorących nowości. Każda z nich dostępna jest w Bibliotece PG. Lokalizację oraz dostępność każdego z egzemplarzy możesz sprawdzić, klikając w okładkę książki.

Wypożyczalnia poleca:

Psychologia i życie (2022)

Zimbardo Philip G., Gerrig Richard J.

 

Najlepszy podręcznik wprowadzający w problematykę współczesnej psychologii! Prezentuje wiedzę z całego zakresu psychologii – od biologicznych podstaw zachowania przez analizę motywacji i inteligencji po zagadnienia psychologii społecznej. Jest znany na całym świecie – przetłumaczony na 10 języków, w tym chiński, japoński, rosyjski, hiszpański, niemiecki. Bogato ilustrowany, w ciekawej szacie edytorskiej, udoskonalony i unowocześniony pozostaje wzorem podręcznika akademickiego: wszechstronnego, ciekawego i przystępnego. Nowe, zmienione wydanie książki powstało we współpracy Philipa G. Zimbardo z młodszym kolegą Richardem J. Gerrigiem. Niezwykle szybki rozwój badań i teorii w ramach dziedziny skłonił autorów do wprowadzenia w nowym wydaniu, wielu zmian i uzupełnień. Omówione zostały najnowsze badania dotyczące uprzedzeń, kodowania i wydobywania informacji z pamięci, powiązań między inteligencją emocjonalną a dobrym samopoczuciem, percepcji zdarzeń emocjonalnych, odrzucenia i przemocy oraz zespołu stresu pourazowego.
 
Autorzy dodali także nowe treści na temat perspektywy kognitywnej i behawioralnej w nauce o układzie nerwowym: Projektu Ludzkiego Genomu, zaburzeń w uczeniu się, teorii inteligencji i możliwości ich zastosowania w klasie szkolnej, przywiązania, psychologicznych zaburzeń w dzieciństwie, w tym zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i autyzmu oraz uprzedzeń. Znacząco rozszerzona została także część związana z psychologią społeczną. Obejmuje ona takie zjawiska jak: różnice kulturowe, altruizm i zachowania prospołeczne, agresja, psychologia konfliktu oraz problematyka wojen i pokoju.
 
Czytelnik nabywa wiedzę nie tylko o charakterystyce psychologicznej ludzi, lecz także o ich funkcjonowaniu społecznym. Publikacja nowego wydania uznanego podręcznika ułatwia zapoznanie się z najnowszymi trendami współczesnej psychologii oraz stanowi nowoczesne narzędzie w procesie dydaktycznym.

Filia na Wydziale Architektury poleca:

A global history of architecture (2011)

Francis D.K. Ching

 

The gold-standard exploration of architecture's global evolution A Global History of Architecture provides a comprehensive tour through the ages, spinning the globe to present the landmark architectural movements that characterized each time period. Spanning from 3,500 b.c.e. to the present, this unique guide is written by an architectural all-star team who emphasize connections, contrasts and influences, reminding us that history is not linear and that everything was "modern architecture" in its day. The all-new online enhanced companion site brings history to life, providing a clearer framework through which to interpret and understand architecture through the ages. Unique in its non-Eurocentrism, this book provides a fresh survey of architectural history with a truly global perspective, fulfilling the National Architectural Accrediting Board's requirements for "non-Western" architecture in history education.

Filia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki poleca:

Energetyka i ochrona środowiska. Generowanie i magazynowanie energii. Odpady energetyczne. Analiza cyklu życia (2023)

red. nauk. Ewa Klugmann-Radziemska

 

Celem niniejszej książki jest przedstawienie czytelnikom aktualnej wiedzy na temat wytwarzania i magazynowania energii z uwzględnieniem odpadów i ich zagospodarowania. Książka "Energetyka i ochrona środowiska" zawiera praktyczny opis tych procesów i ich wpływu na środowisko.
 
Autorami tej książki są specjaliści z zakresu energetyki, w tym jej redaktor naczelna: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska – profesor Politechniki Gdańskiej, kierownik Katedry Konwersji i Magazynowania Energii, a także prodziekan ds. współpracy i rozwoju.
 
Publikacja "Energetyka i ochrona środowiska" ma charakter podręcznika rekomendowanego studentom studiów technicznych i środowiskowych (kierunki np. energetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska), ale także kierowana jest do inżynierów energetyków, specjalistów od OZE, recyclingu, także kadry technicznej zakładów przemysłowych czy pracowników zaplecza badawczo-rozwojowego.
 
Postępująca degradacja środowiska i obserwowane zmiany klimatu, będące obecnie jednym z największych zagrożeń cywilizacyjnych, zmuszają do przeprowadzenia jak najszybciej transformacji energetycznej. Jednym ze sposobów przeprowadzenia efektywnej transformacji jest ograniczanie zużycia paliw kopalnych i zastępowanie ich mniej szkodliwymi odnawialnymi źródłami energii (OŻE) poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Książka "Energetyka i ochrona środowiska (…)", przygotowana przez zespół o dużym doświadczeniu praktycznym, współpracujący w zakresie generacji energii odnawialnej i jej akumulacji z różnymi partnerami przemysłowymi, podejmuje ważną i aktualną problematykę. Na uwagę zasługuje kompleksowe ujęcie tematyki w odniesieniu do jej wpływu na środowisko i oceny przedstawianych rozwiązań technologicznych. Szczególnie istotne są rozdziały poświęcone praktycznym aspektom fotowoltaiki, nowym technologiom w przetwarzaniu biomasy, wykorzystaniu wodoru jako ważnego i przyszłościowego nośnika energii oraz rozdziały przedstawiające aktualne sposoby magazynowania ciepła i energii elektrycznej. Zagadnienia te nie były do tej pory tak kompleksowo potraktowane w dotychczasowych książkach poświęconych problemom energetycznym.

Filia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki poleca:

Matematyczny Wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka (2023)

Joel L. Schiff

 

Ta wciągająca opowieść odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne rządzące światem biologii, chemii i astronomii. Autor w oparciu o powszechnie znane zasady matematyki, odkrywa przed nami tajemnice cząstek atomowych, mrówek, fraktali, ale również galaktyk i nieskończoności. Dzięki tej lekturze, w każdym z tych mikro- i makroświatów dostrzeżemy prawa matematyki!
 
Przeczytamy między innymi o:

 • paradoksach, liczbach niewymiernych, liczbach urojonych
 • znaczeniu matematyki w badaniach w skali makro (Wszechświat) i świata mikro (fizyka kwantowa)
 • porządku i chaosie (zwykle uważa się, że rośnie nieuporządkowanie we Wszechświecie, okazuje się jednak, ze z chaosu może wyłonić się porządek)

Książka zaskakuje i uczy nieszablonowego podejścia do nauki. Autor umieścił w książce niesamowite "eksperymenty myślowe", takie jak: pomiar prędkości światła za pomocą kuchenki mikrofalowej, wykorzystanie teorii względności przy korzystaniu z GPS i wiele innych.
 
Książka napisana jest bardzo przystępnym językiem i zawiera wiele odniesień do życia wokół nas. Podaje wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego, kto kiedykolwiek zetknął się z twierdzeniem Pitagorasa, symbolem π i niewielką warstwą algebry.
 
Będzie doskonałą lekturą dla pasjonatów matematyki, nauk przyrodniczych, ale także nauki w ogóle. Może stać się także wspaniałym źródłem inspiracji dla nauczycieli matematyki, biologii, chemii czy astronomii, którzy chcieliby zaciekawić swoich uczniów, wzbogacając lekcje o zaskakujące ciekawostki z otaczającego świata.
 
Autorem "Matematycznego Wszechświata" jest Joel L. Schiff – profesor matematyki na Uniwersytecie Kalifornijskim i Auckland w Nowej Zelandii, a także profesor biologii molekularnej na Uniwersytecie Nowojorskim.

Filia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska poleca:

Projektowanie wybranych stalowych konstrukcji powłokowych z przykładami obliczeń (2023)

pod kierunkiem Mariana Giżejowskiego, Jerzego Ziółko

 

Niniejsza książka jest opracowaniem o charakterze przewodnika projektowania stalowych konstrukcji powłokowych według eurokodów oraz norm zharmonizowanych, uwzględniającego aktualny stan wiedzy dotyczącej modelowania i obliczania przedmiotowych konstrukcji. Zawiera interpretację szczegółowych zapisów normowych i zakres ich praktycznego stosowania. Jest opracowaniem krajowym, które wychodzi naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom środowiska inżynierów praktyków, którzy zgłaszali potrzebę upowszechnienia reguł i zasad projektowania zharmonizowanych z eurokodami, a także europejskimi dokumentami w nich powoływanymi. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia odnoszące się do projektowania stalowych konstrukcji powłokowych.
 
Przekazywana Czytelnikom książka ujmuje owe reguły i zasady projektowania w sposób kompleksowy wraz z kompletnymi przykładami projektowania różnych rodzajów konstrukcji z blach stalowych, takich jak: silosy i zasobniki, zbiorniki, a także rurociągi.
 
Opracowanie powstało w ramach działalności Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Przeznaczone jest dla inżynierów projektantów, a także studentów i doktorantów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych.

Filia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawna Filia Mech.) poleca:

Poradnik obsługi i naprawy. Motocykle (2009)

Keith Weighil

 

Bogato ilustrowany poradnik, przeznaczony dla posiadaczy i użytkowników motocykli. Opisuje podstawowe czynności obsługowe i proste naprawy jednośladów różnych marek i modeli. Zawiera ponad 900 fotografii przedstawiających między innymi szczegółowe opisy napraw. W książce znajdują się również informacje dotyczące kompletowania zestawu niezbędnych narzędzi, zarówno ogólnego przeznaczenia, jak i specjalistycznych, wraz ze sposobami ich właściwego zastosowania i użycia. Ponadto pozycja zawiera sposoby gromadzenia danych serwisowych.
 
W poradniku zawarto między innymi:

 • informacje o przyrządach pomiarowych i diagnostycznych, olejach i smarach, wyposażeniu warsztatu
 • opis sposobu prowadzenia książek obsługi i przechowywania danych
 • opis obsługi i naprawy silnika
 • opis obsługi i naprawy układu jezdnego
 • opis obsługi i naprawy wyposażenia elektrycznego

Regionalna Biblioteka Nanotechnologii (filia Biblioteki PG na WCh i WFTiMS) poleca:

Surface physics. Fundamentals and methods (2020)

Thomas Fauster, Lutz Hammer, Klaus Heinz and Alexander Schneider

 

This work introduces concisely into modern and experimental Surface Physics. Based on many years of teaching experience, the authors present surface-specific properties and complex processes in a plain and descriptive way. Ideal for exam preparation through tasks and comprehension questions.

 • Concepts of Surface Physics: From sample preparation to diverse analysis methods.
 • Many chapters for advanced studies.
 • Prepares for examinations.
186 wyświetleń