Pierwsze kroki w Bibliotece
 
Studenci pierwszego roku studiów I stopnia przyjęci w systemie eRekrutacji mają automatycznie założone konto biblioteczne, które muszą samodzielnie aktywować. Pozostali użytkownicy mogą zapisać się poprzez formularz online na stronie Biblioteki PG.
 
Konto biblioteczne należy aktywować za pomocą katalogu online Biblioteki PG. Po kliknięciu pola Aktywacja konta/Zapomniałeś hasła? wyświetli się formularz, w którym należy podać nr karty bibliotecznej (dla studentów jest to prefiks 5200 + nr indeksu) oraz adres e-mail (s123456@student.pg.edu.pl, gdzie 123456 to numer albumu/indeksu/legitymacji) lub e-mail podany w systemie eRekrutacji) i kliknąć przycisk Zmień hasło.

Zobacz: Instrukcja aktywacji konta
 
Konto biblioteczne jest tworzone automatycznie dla każdego studenta pierwszego roku, aby w pełni z niego korzystać, należy je aktywować w zakładce Aktywacja konta/Zapomniałeś hasła? w katalogu online. Po aktywacji konta można zamawiać książki, korzystać z komputerów w bibliotece oraz z dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych (baz danych i in.).

Zobacz: Instrukcja aktywacji konta
 
Konto biblioteczne jest tworzone automatycznie dla każdego studenta, aby w pełni z niego korzystać, należy je aktywować w zakładce Aktywacja konta/Zapomniałeś hasła? w katalogu online. Po aktywacji konta można zamawiać książki, korzystać z komputerów w bibliotece oraz z dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych (baz danych i in.).
W przypadku problemów z aktywacją konta, należy skontaktować się z Wypożyczalnią | Informatorium: wypozyczalnia.bpg@pg.edu.pl lub telefonicznie +48 58 347 15 00.

Kto może korzystać z Biblioteki
 
Każda zainteresowana osoba może korzystać ze zbiorów drukowanych na miejscu. Aby wypożyczyć zbiory na zewnątrz należy mieć założone konto biblioteczne. Konto automatycznie jest tworzone dla studentów, pracownicy zapisują się za pomocą formularza online, konto może także założyć użytkownik niezwiązany z uczelnią. Szczegółowe instrukcje znajdują się w regulaminie.
 
Tak. Użytkownik spoza PG może założyć tzw. konto kaucyjne. Pozwala ono na wypożyczenie maksymalnie 2 książek. Za każdą z nich należy wpłacić 100 zł zwrotnej kaucji. Tutaj można założyć konto. Tutaj znajdują się dane do przelewu.
 
Tak. Użytkownik spoza PG może skorzystać z dostępu do norm wyłącznie na miejscu w Czytelni Norm, po założeniu konta: Czytelnik spoza PG (normy, konto kaucyjne, bazy danych).
 
Tak. Użytkownik spoza PG może skorzystać z dostępu do zasobów elektronicznych, ale tylko na stanowiskach komputerowych w Bibliotece PG. W tym celu należy założyć konto użytkownika baz danych: Czytelnik spoza PG (normy, konto kaucyjne, bazy danych). Zgodnie z zapisami umów licencyjnych, wybrane materiały można – do celów prywatnych – pobierać oraz drukować.
 
Prawo do skorzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają pracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci i studenci–dyplomanci Politechniki Gdańskiej.

Korzystanie z Biblioteki
 
Katalog online Biblioteki PG służy do przeszukiwania zbiorów drukowanych (książek i czasopism), a także książek elektronicznych zakupionych na własność przez Bibliotekę. Na stronie katalogu można zalogować się i korzystać z konta bibliotecznego. Przez katalog online można także zamawiać i rezerwować książki z Magazynu Biblioteki.
 
Multiwyszukiwarka to serwis służący do zintegrowanego wyszukiwania wewnętrznych (bibliotecznych) i zewnętrznych naukowych zasobów informacyjnych. Uzupełnieniem serwisu są zakładki E-książki i E-czasopisma umożliwiające odnalezienie pełnotekstowych źródeł elektronicznych, do których dostęp zapewnia Biblioteka PG.
 
Książkomat to urządzenie samoobsługowe pozwalające na odbiór egzemplarzy zamówionych online w katalogu bibliotecznym.
 
Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i jej filii znajdują się tutaj. Całodobowo korzystać można z oferty elektronicznej dostępnej za pośrednictwem strony Biblioteki PG.
 
Książki z lokalizacją Magazyn Biblioteki zamawiamy przez katalog online. Można je odebrać w Wypożyczalni lub książkomacie, który znajduje się przed wejściem do Biblioteki. Książki z danej filii Biblioteki PG zamawiamy bezpośrednio na filii lub w czasie nauki zdalnej przesyłając zamówienie na adres mailowy filii.
 
Książki z lokalizacji Magazyn Biblioteki i HOL Biblioteki należy zwracać za pomocą wrzutni (urządzenie samoobsługowe w Gmachu Głównym), po lewej strony wejścia do Biblioteki Głównej). Książki z lokalizacją danej filii należy zwracać na urządzeniu samoobsługowym zlokalizowanym w danej filii lub bezpośrednio bibliotekarzowi lub we wrzutni w Gmachu Głównym PG.
 
Czas oczekiwania na odbiór książek zamówionych do Wypożyczalni to zwykle nie więcej niż 3 godziny.
 
Dostaniesz e-maila (na adres, który został podany w systemie bibliotecznym) informującego o statusie książek (status: Do odbioru). Informacja widoczna jest także na koncie czytelnika w zakładce „Zamówienia”.
 
Użytkownik może wielokrotnie prolongować książki oznaczone w lokalizacji Magazyn oraz HOL Biblioteki. Ponadto, może samodzielnie dokonać jednej prolongaty książek z kategorii egzemplarza Wypożyczenia krótkoterminowe. Natomiast, książki z kategorią egzemplarza Książka w czytelni może prolongować tylko bibliotekarz.
 
Legitymacji studenckiej (ELS) lub karty bibliotecznej.
 
48 godzin.
 
Odbiór książki w Wypożyczalni możliwy jest w godzinach otwarcia Biblioteki PG. Odbiór książki z książkomatu możliwy jest w godzinach otwarcia Gmachu Głównego PG (7 dni w tygodniu, w godz. 6:00-21:30).
 
Wpłaty z tytułu uregulowania zobowiązań finansowych (np. opłat za przetrzymanie) przyjmowane są bezgotówkowo w formie płatności kartą w Wypożyczalni w Bibliotece Głównej oraz we wszystkich filiach Biblioteki PG lub przelewem:

Numer konta: 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569
Odbiorca: Biblioteka Główna PG
Tytuł przelewu: opłata za nieterminowy zwrot książek, imię i nazwisko czytelnika
  
Prosimy o przesłanie wygenerowanego przez bank potwierdzenia przelewu na adres: czytelnia.bpg@pg.edu.pl
 
Skontaktuj się z nami, e-mail: wypozyczalnia.bpg@pg.edu.pl
 
Nie, czasopisma oraz gazety i tygodniki udostępniane są tylko na miejscu, w ich lokalizacjach. W razie potrzeby, można wykonać skan, ksero lub zdjęcie (do własnego użytku).
 
Jeśli chodzi o zbiory zabytkowe wydane do roku 1945, prace doktorskie, normy, materiały sprowadzane przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, zbiory biblioteczne zastrzeżone przez bibliotekę oraz wydawnictwa powierzone w depozyt nie ma możliwości wypożyczania ich na zewnątrz. Dostęp do nich możliwy jest tylko na miejscu w odpowiednich Czytelniach.
 
Tak, ale odpowiedzialność za zwrot książki ponosi osoba wypożyczająca. Warto zalogować się na swoje konto biblioteczne, aby upewnić się, że książka została zwrócona.

Kopiowanie i skanowanie
 
Tak. Filie na WILiŚ, WEIA, WETI oraz WIMiO (dawne WOiO) opcję kserowania i drukowania (0,12 gr za 1 kopię).
A skanery dostępne są we wszystkich filiach Biblioteki PG.
 

Samo skanowanie jest darmowe; skanowanie z wydrukiem oraz ksero – 12 gr za 1 wydruk/kopię (płatne kartą).

Skanery dostępne są we wszystkich filiach Biblioteki PG, ale nie wszystkie filie oferują możliwość wydruku.

 
Tak, ale tylko dla tzw. „własnego użytku”.
 
Tak. Każdy użytkownik Biblioteki PG może skorzystać z bezpłatnej usługi Skanowanie „Na żądanie” rozpowszechnionych drobnych utworów oraz fragmentów większych utworów (pojedynczych rozdziałów z książek czy artykułów z czasopism) przechowywanych w Bibliotece PG do własnego użytku. Usługa polega na złożeniu zamówienia na skany drogą mailową na adres danej filii. Usługa nie obejmuje skanowania całych książek ani ich większych fragmentów. Usługa nie obejmuje także zbiorów specjalnych. Przesłane skany mogą być wykorzystane przez zamawiającego wyłącznie dla własnego użytku.

Korzystanie z norm
 
Dostęp do norm zarówno tych w wersji papierowej jak i elektronicznych jest możliwy jedynie na miejscu w Czytelni Norm Biblioteki PG.
 
Nie, korzystanie z norm w Bibliotece PG możliwe jest jedynie na miejscu w Czytelni Norm, robienie zdjęć jest zakazane.

Internet, zasoby elektroniczne i zdalny dostęp
 
Tak, z Internetu można korzystać na stanowiskach komputerowych w poszczególnych lokalizacjach Biblioteki PG. Logujemy się podając dane konta bibliotecznego, czyli 5200 + numer albumu i hasło własne (ustalone przy aktywacji konta bibliotecznego).  
 
Dostępny jest także bezprzewodowy Internet Eduroam. Pierwsze logowanie wymaga podania jako loginu studenckiego adresu e-mail, np. s123456@student.pg.edu.pl i hasła do konta na MojaPG. W razie problemów skontaktuj się z Centrum Usług PG.
 
Studenci mogą korzystać z Internetu bezprzewodowego Eduroam. W razie pytań skontaktuj się z Centrum Usług Informatycznych: helpdesk@pg.edu.pl; telefonicznie: +48 58 348 63 37.
 
Użytkownikiem zasobów elektronicznych może być każdy student i każdy pracownik PG oraz osoby merytorycznie zainteresowane zasobami Biblioteki PG. Użytkownik spoza PG może skorzystać z dostępu do zasobów elektronicznych, ale tylko na stanowiskach komputerowych w Bibliotece. W tym celu należy założyć konto użytkownika baz danych: Czytelnik spoza PG (normy, konto kaucyjne, bazy danych).

Zgodnie z zapisami umów licencyjnych, wybrane materiały można – do celów prywatnych – pobierać oraz drukować.
 

Tak. Niezbędne jest do tego jedynie aktywne konto biblioteczne. Nie może być na nim jednak przetrzymanych książek czy zaległych opłat. Chcąc dotrzeć do licencjonowanych e- zasobów, należy korzystać ze strony internetowej Biblioteki PG.  

Ze zdalnego dostępu do źródeł elektronicznych nie mogą korzystać czytelnicy kaucyjni (tzw. użytkownicy zewnętrzni), studenci i pracownicy innych uczelni Trójmiasta. Z e-zasobów mogą oni korzystać jedynie na miejscu w Bibliotece PG. Zgodnie z zapisami umów licencyjnych, wybrane materiały można – do celów prywatnych – pobierać oraz drukować.

 

Tak, zakładając konto: Czytelnik spoza PG (normy, konto kaucyjne, bazy danych).

Czytelnicy spoza PG mogą korzystać ze źródeł elektronicznych tylko na terenie Biblioteki PG – nie jest możliwy dostęp zdalny. Zgodnie z zapisami umów licencyjnych, wybrane materiały można – do celów prywatnych – pobierać oraz drukować.


Zgłoszenie zapotrzebowania na książkę
 

Propozycje zakupu książek można przesyłać za pośrednictwem formularza „Zaproponuj książkę” na stronie internetowej Biblioteki PG.

Złożenie formularza nie gwarantuje zakupu książki do biblioteki. Zakupy realizowane będą w zależności od możliwości finansowych biblioteki.


Karta obiegowa
 
Studenckie eKarty obiegowe rozliczane są na bieżąco po wystawieniu przez Dziekanat. Warunkiem rozliczenia eKarty obiegowej przez Bibliotekę jest zwrot wszystkich wypożyczonych książek i uregulowanie ewentualnych opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Podpisanie eKarty obiegowej przez Bibliotekę Główną jest równoznaczne z rozliczeniem filii. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Biblioteki Głównej wypozyczalnia.bpg@pg.edu.pl lub +48 58 347 15 00.
 
Pracownicy PG nadal rozliczają kartę obiegową w tradycyjnej, papierowej formie.

Pomoc
 
Skontaktuj się z bibliotekarzem w filii Biblioteki PG swojego wydziału osobiście lub drogą elektroniczną.
 
Napisz do nas lub zadzwoń: wypozyczalnia.bpg@pg.edu.pl; library@pg.edu.pl; +48 58 347 15 00.
Możesz też skontaktować się z nami za pomocą formularza online „Zadaj pytanie”.