Politechnika Gdańska buduje współpracę z Babcock International | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-21

Politechnika Gdańska buduje współpracę z Babcock International

Politechnika Gdańska buduje współpracę z Babcock International
Zdjęcie: Krzysztof Krzempek / PG
W dniu 13 lutego odbyło się spotkanie władz Politechniki Gdańskiej z przedstawicielami firmy Babcock International działającej między innymi w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Tematem rozmów była współpraca w zakresie pozyskiwania talentów, wymiany wiedzy i know-how oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych.

Babcock International, która w swoim bogatym portfolio ma między innymi współpracę z rządem Wielkiej Brytanii i Królewską Marynarką Wojenną (Royal Navy), działa poza Wyspami również w Australii, Azji, Kanadzie, Francji oraz Republice Południowej Afryki. Dla swoich klientów z sektora morskiego, lądowego, powietrznego i nuklearnego firma oferuje usługi w postaci wsparcia technicznego i szkoleniowego oraz produkty, w tym sprzęt obronny – np. statki i podzespoły do łodzi podwodnych.

W marcu 2022 Agencja Uzbrojenia wybrała firmę Babcock jako dostawcę platformy i partnera strategicznego do realizacji programu budowy fregat wielozadaniowych Miecznik. Na podstawie licencji udzielonej przez Babcock, Konsorcjum PGZ-Miecznik (Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o.) ma zbudować w Polsce trzy fregaty dla Marynarki Wojennej RP. Program Miecznik to jednak nie tylko budowa okrętów, ale również, a może przede wszystkim polsko-brytyjskie partnerstwo o charakterze strategicznym w sektorze obronnym, z którym wiąże się rozbudowa polskiego przemysłu stoczniowego oraz transfer wiedzy i technologii.

W 2022 roku Babcock International otworzyło Biuro Zarządzania Projektem Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Gdyni, które ma nadzorować realizację programu Miecznik.

Współpraca w wielu obszarach

Przedstawiciele Babcock International odwiedzili Politechnikę Gdańską w związku z planowanym uruchomieniem w Polsce Babcock Graduate Scheme – dwuletniego programu, dzięki któremu zdolni absolwenci uczelni wyższych mogą odbyć płatne staże w oddziałach Babcock, w tym placówkach w Wielkiej Brytanii i zdobywać cenne doświadczenie w sektorach lotniczym, lądowym, morskim i nuklearnym. 

- W związku z realizacją programu Miecznik planujemy zainwestować w Polsce w pozyskiwanie i rozwój młodych talentów – przyszłej kadry. Ponieważ kluczową rolę w tym procesie ma do odegrania sektor akademicki, bardzo liczymy na współpracę z uczelniami wyższymi w Polsce, w tym Politechniką Gdańską ze względu na jej potencjał i strategiczne położenie - powiedziała na spotkaniu Ewa Kittel-Prejs, Country Director Poland, Babcok International.

Prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej: – Program rozwoju młodych talentów to dla studentów Politechniki Gdańskiej szansa na zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w strategicznych sektorach związanych z obronnością i rozwojem nowych technologii. Jesteśmy bardzo zainteresowani nawiązaniem współpracy w tym zakresie.

Szczególnie, że jak podkreślili przedstawiciele Babcock International, prowadzony przez nich program rozwoju talentów zakłada, że kształceni profesjonaliści zasilą kadry firmy głównie w Polsce (w tym przy realizacji programu Miecznik) i tym samym wzmocnią potencjał kadrowy naszego kraju w sektorze obronnym.

Jednocześnie prof. Krzysztof Wilde zaproponował w trakcie spotkania, aby współpraca pomiędzy Politechniką Gdańską a Babcock International nie ograniczała się do pozyskiwania i rozwoju kadry, ale obejmowała również prowadzenie wspólnych badań naukowych.

- Wyobrażam sobie, że moglibyśmy wykorzystać potencjał badawczy Politechniki Gdańskiej – z naszymi centrami naukowymi i badawczo-wdrożeniowymi – oraz doświadczenie Babcock International i podjąć wspólne badania naukowe w obszarze obronności i technologii morskich – powiedział prof. Krzysztof Wilde.

W toku rozmów pojawiły się również pomysły dotyczące zaangażowania w projekty badawcze także lokalnych firm, aby wzmocnić potencjał regionu oraz wykorzystania szansy, jaką daje Szkoła Doktorska Wdrożeniowa i możliwości kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami – w tym przypadku Babcock International. 

Prof. Janusz Nieznański, Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, podkreślił duże zainteresowanie Politechniki współpracą w realizacji programu Miecznik, zwłaszcza dotyczącą systemu obrony biernej okrętu.

-Jesteśmy otwarci na taką współpracę i organizację już w najbliższym czasie seminarium z udziałem naszych specjalistów i inżynierów z Politechniki Gdańskiej, w trakcie których będziemy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i być może wypracować nowe rozwiązania w interesujących nas obszarach - powiedział Rob Malinder, Project Manager, Babcock International.

Na zakończenie obie strony zadeklarowały chęć organizacji kolejnych spotkań i kontynuacji rozmów o współpracy.

Uczestnicy spotkania:

Ze strony Babcock International w spotkaniu uczestniczyli: Ewa Kittel-Prejs – Country Director Poland, Alexandra Adie – HR Business Partner, Rob Mallinder -- Project Manager, Babcock Poland oraz Calum Girdwood – Project Manager, Miecznik Frigate Programme.

Politechnikę Gdańską reprezentowali na spotkaniu: prof. Krzysztof Wilde – Rektor, prof. Janusz Nieznański – Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Mariusz Kaczmarek – Prorektor ds. kształcenia, prof. Dariusz Mikielewicz – Prorektor ds. organizacji i rozwoju oraz przedstawiciele wydziałów i centrów badawczych: prof. Mirosław Wołoszyn – Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, Marcin Jaskólski – Zastępca dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej, Iwona Małecka – Dyrektor Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności PG, prof. Iwona Kochańska – Kierownik Katedry Sygnałów i Systemów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, prof. Juliusz Orłowski – Kierownik Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym, prof. Jerzy Kowalski – Zastępca dyrektora ds. ogólnych w Instytucie Budowy Okrętów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz Mohammad Ghaemi z Instytutu Budowy Okrętów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

58 wyświetleń