ENHANCE zaprasza: szkoła letnia na TU Berlin (rejestracja do 8 maja) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-30

ENHANCE zaprasza: szkoła letnia na TU Berlin (rejestracja do 8 maja)

Szkoła letnia TU Berlin
TU Berlin zaprasza studentów i doktorantów do udziału w szkole letniej pod tytułem "Plotting Sustainability - ENHANCE summer school on power struggles in the city", która odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 27 maja i 1 lipca (część online) oraz 15-19 lipca (część stacjonarna w Berlinie). Na wyjazd można otrzymać dofinansowanie z programu Erasmus+. 

W 2022 roku Politechnika Gdańska przystąpiła do Sojuszu ENHANCE - związku 10 europejskich uczelni technicznych z Niemiec, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii i Polski (poza PG, członkiem Sojuszu z Polski jest również Politechnika Warszawska). Członkowie Sojuszu tworzą wspólnie tzw. Uniwersytet Europejski. Co to znaczy dla studentów, doktorantów i pracowników PG? Między innymi możliwość wyjazdu na studia, praktyki, szkoły letnie i zimowe, szkolenia i inne spotkania do uczelni partnerskich. Najbliższym takim wydarzeniem, tym razem skierowanym do studentów i doktorantów, będzie szkoła letnia organizowana przez TU Berlin. 


O szkole letniej

Tematem szkoły letniej organizowanej przez TU Berlin jest szeroko rozumiany zrównoważony rozwój. Uczestnicy wydarzenia - studenci i doktoranci z całej Europy, będą dyskutować na temat relacji pomiędzy technologią, nauką, jednostką, społeczeństwem i demokracją. Zajęcia zarówno w formie online, jak i stacjonarnej będą miały bardzo interaktywny charakter - niewiele będzie wykładów, za to bardzo dużo pracy projektowej w mniejszych i większych międzynarodowych zespołach. Dzięki udziałowi w szkole letniej uczestnicy będą lepiej rozumieć współzależności pomiędzy otoczeniem społecznym, ekonomicznym, politycznym i ekologicznym i tym samym mieć większy wpływ na procesy zachodzące we współczesnym świecie. 

Gdyby szkołę letnią opisać w formie #:
#RelacjaWładza-Społeczeństwo-Natura #ScalanieSztukiiNauki #BadaniaInterwencyjne #Demokratyzacja #TransformacjaSpołeczno-Ekologiczna


Organizator

TU Berlin (jedna z najlepszych uczelni technicznych w Niemczech). 


Terminy
  • Część online: poniedziałek, 17 maja i poniedziałek, 1 lipca w godzinach 14:00-16:00.
  • Część stacjonarna (w Berlinie): 15-19 lipca w godzinach 9:00-17:00. 

Udział w obu częściach - online i stacjonarnej, jest obowiązkowy, aby ukończyć szkołę letnią i otrzymać punkty ECTS. 
 

Miejsce
  • Część online: platforma Zoom* 
  • Część stacjonarna: TU Berlin 
    * udział online wymaga dostępu do kamery i mikrofonu - wydarzenie zakłada aktywny udział uczestników w dyskusjach 

Kto może wziąć udział?

Studenci I i II stopnia studiów oraz doktoranci, przy czym maksymalnie 10 osób z Politechniki Gdańskiej może otrzymać dofinansowanie do wyjazdu z programu Erasmus+. Organizatorzy zapraszają do udziału studentów i doktorantów z różnych kierunków studiów (niekoniecznie wprost związanych ze zrównoważonym rozwojem). W szkole letniej wezmą udział osoby z uczelni zrzeszonych w Sojuszu ENHANCE, w tym z NTNU (Norwegia), Chalmers University (Szwecja), Tu Berlin i RWTH Aachen (Niemcy), TU Delft (Holandia), Politecnico di Milano (Włochy), UPV (Hiszpania) i innych uniwersytetów z całej Europy. 


Punkty ECTS

Za udział w szkole letniej można otrzymać punkty ECTS (warunek: udział w części stacjonarnej i online + wysoka frekwencja). 


Język 

Wszystkie zajęcia, zarówno w formie online jak i stacjonarnej będą prowadzone w języku angielskim. Dla większości uczestników język angielski nie będzie pierwszym językiem (uczestnicy będą pochodzić z różnych krajów europejskich), dlatego nie trzeba się przejmować, jeżeli twój angielski nie jest idealny. Najważniejsze to odważyć się rozmawiać po angielsku😉


Kwestie finansowe 

Sam udział w szkole letniej jest bezpłatny (nie ma żadnej opłaty rejestracyjnej). Jeżeli chodzi o część stacjonarną w Berlinie, po stronie uczestników jest pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i częściowo wyżywienia. Na wyjazd można jednak otrzymać dofinansowanie z Politechniki Gdańskiej w ramach programu Erasmus+. Takie dofinansowanie wynosi 70 euro na dzień (czyli 5 dni x 70 euro = 350 euro). Osoby, które zdecydują się na zielone formy transportu do i z Berlina (pociąg, autobus, samochód w ramach carpoolingu) będą mogli liczyć na dodatkowe środki.  


Rejestracja 
  • etap I: wypełnij ten formularz zgłoszeniowy - masz na to czas do 8 maja do godziny 12:00
  • etap II: analiza formularzy zgłoszeniowych przez wydziały - od 8 do 9 maja 
  • etap III: studenci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w wydarzeniu przez wydziały, najpóźniej 10 maja otrzymają mailowe potwierdzenia i do 12 maja będę musieli wypełnić formularz przygotowany przez organizatora wydarzenia, czyli TU Berlin (link do formularza zostanie wysłany w mailu z potwierdzeniem udziału) 

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Centrum Współpracy Międzynarodowej pod adresem mailowym justyna.sudakowska@pg.edu.pl oraz numerem telefonu 58 348 65 78

 

Udział studentów i studentek oraz doktorantów i doktorantek Politechniki Gdańskiej w tym wydarzeniu jest możliwy dzięki temu, że nasza uczelnia należy do Sojuszu ENHANCE. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej pg.edu.pl/international. Możesz też do nas napisać na adres enhance@pg.edu.pl

558 wyświetleń