Spotkanie Politechniki Gdańskiej z Dezhou University | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-10

Spotkanie Politechniki Gdańskiej z Dezhou University

Spotkanie Politechnika Gdańska Dezhou University
W dniu 3 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie online z udziałem przedstawicieli Politechniki Gdańskiej oraz Dezhou University (Chiny), w tym prof. Dariusza Mikielewicza, Prorektora ds. organizacji i rozwoju oraz Liu Yinfang, Wiceprezydenta DZU. 

Głównym tematem rozmów pomiędzy Politechnika Gdańską a Dezhou University były wspólne programy studiów w dziedzinie technologii energetycznych, w ramach którego nauczyciele akademiccy z PG udzielają lekcji online i stacjonarnych dla studentów z DZU. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań w ramach realizacji programu oraz przedyskutowania planów na przyszłość.

Przedstawiciele władz obu uczelni zadeklarowali również chęć podpisania nowej umowy ramowej (tzw. Memorandum of Understanding), które miałoby nastąpić w trakcie zaplanowanej na jesień 2024 roku wizyty DZU w Gdańsku. W dalszej perspektywie obie uczelnie chciałyby również rozpocząć prace nad umowę w zakresie wyjazdów krótkoterminowych dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.  

Członkowie obecni z ramienia Uczelni Dezhou:

Liu Yinfang, Dyrektor Komitetu Wspólnego Zarządzania i Wiceprezydent Texas College,
Li Hongliang, Członek Komitetu Wspólnego Zarządzania i Dyrektor Biura Spraw Akademickich Uniwersytetu Dezhou,
Du Yali, Członek Komitetu Wspólnego Zarządzania i Dyrektor Biura Wymiany Międzynarodowej i Współpracy Uniwersytetu Dezhou,
Li Jinghua, Członek Komitetu Wspólnego Zarządzania i Sekretarz Szkoły Energetyki i Mechaniki Uniwersytetu Dezhou,
Zhao Yan, Członek Komitetu Wspólnego Zarządzania, Dziekan Szkoły Energetyki i Mechaniki Uniwersytetu Dezhou
Liu Jia, Zastępca Dyrektora Biura Wymiany Międzynarodowej i Współpracy Uniwersytetu Dezhou (protokolant)
Chen Chao, Asystent Dziekana i Kierownik Kierunku Szkoły Energetyki i Mechaniki Texas College
Yan Wenning, Asystent Dziekana i Dyrektor Kierunku Szkoły Energetyki i Mechaniki Texas College
Chen Yuhan, Pracownik Biura Wymiany Międzynarodowej i Współpracy Uniwersytetu Dezhou (tłumacz)

Członkowie obecni z ramienia Politechniki Gdańskiej:

Prof. Dariusz Mikielewicz, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju
Prof. Christian Jungnickel, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z instytucjami naukowo-dydaktycznymi państw azjatyckich
Prof. Jarosław Guziński, Prodziekan ds. nauki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Dr Paulina Strąkowska, Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z Chińskimi ośrodkami akademickimi, Wydział Mechaniczny i Okrętowy
Anna Kwiatkowska, Wydział Mechaniczny i Okrętowy
Rong Li, Centrum Współpracy Międzynarodowej, Specjalistka ds. Kontaktu ds. Azjatyckich Spraw

Więcej informacji na temat współpracy między Politechniką Gdańską a azjatyckimi uczelniami wyższymi można znaleźć tutaj

33 wyświetleń