Awans Politechniki Gdańskiej w QS World University Rankings | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-11

Awans Politechniki Gdańskiej w QS World University Rankings

Awans Politechniki Gdańskiej w QS World University Rankings
Publikowane od 2004 roku zestawienie to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów szkół wyższych na świecie. W najnowszym zestawieniu QS WUR 2025 Politechnika Gdańska poprawiała swój wynik o jeden przedział względem ubiegłego roku, plasując się w przedziale 801 – 850. 

Ranking uwzględnia 9 wskaźników o zróżnicowanych wagach. Duże znaczenie mają opinie pracowników naukowych i pracodawców na temat uczelni uzyskiwane w corocznym badaniu ankietowym. Stanowią one łącznie aż 45% możliwych do uzyskania punktów. Szczegółowe zestawienie wskaźników i ich wag zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wskaźnik Opis Waga
Reputacja akademicka
(Academic reputation)
Dane pochodzą z corocznego badania QS Academic Reputation Survey, w którym naukowcy z całego świata oceniają instytucje akademickie 30%
Cytowania na akademika 
(Citations per Faculty)
Dane pochodzą z bazy Scopus i określają średnią liczbę cytowań uzyskanych na jednego akademika danej uczelni 20%
Reputacja u pracodawców 
(Employer Reputation)
Dane pochodzą z corocznego badania QS Employer Reputation Survey, w którym globalni pracodawcy wskazują, które uczelnie zapewniają najbardziej przygotowanych do pracy absolwentów 15%

Nauczyciele/studenci
(Learning Experience)

Współczynnik pracowników akademickich do studentów 10%
Wyniki zatrudnialności 
(Employment Outcomes)
Wskaźnik ma odzwierciedlać zdolności instytucji do zapewnienia wysokiego poziomu zatrudnialności swoich absolwentów oraz do kształcenia liderów, którzy będą wywierać wpływ w swoich dziedzinach 5%

Międzynarodowa Sieć Badawcza
(International Research Network)

Wskaźnik ten ocenia bogactwo i różnorodność międzynarodowych partnerstw badawczych danej instytucji 5%
Zrównoważony rozwój 
(Sustainability)
Dane pochodzą z analizy samodzielnego rankingu QS Sustainability Ranking 5%

Odsetek nauczycieli obcokrajowców
(International Faculty Ratio)

- 5%

Odsetek studentów obcokrajowców
(International Students)

- 5%

W najnowszej edycji QS WUR sklasyfikowano 1503 uczelnie ze 105 krajów. Wśród nich znalazły się 22 uczelnie z Polski. Politechnika Gdańska znajduje się w polskim top 5 tego rankingu.

  1. Uniwersytet Warszawski,
  2. Uniwersytet Jagielloński,
  3. Politechnika Warszawska,
  4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
  5. Politechnika Gdańska.

Spośród 22 sklasyfikowanych w QS WUR 2025 uczelni z Polski, PG uzyskała najlepsze wyniki we wskaźnikach: cytowania na naukowca (1 miejsce), zrównoważony rozwój (3 miejsce) oraz odsetek nauczycieli będących cudzoziemcami (4 miejsce).

Szczegółowe wyniki rankingu

32 wyświetleń