Konkursy i szkolenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkursy i szkolenia

 • 2023-07-14

  WIB- TRZECI KONKURS

  Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT nr 3/2023 na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologia medyczna. Wnioski o finansowanie należy składać w terminie od 02...

 • 2023-06-28

  Szkolenie „Granty ERC: Nowości w nadchodzących konkursach”

  Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Wschodnia zaprasza na szkolenie „Granty ERC: Nowości w nadchodzących konkursach”, które odbędzie się 19 lipca 2023, w godzinach 10:00-13:00. Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia: rodzaje grantów najważniejsze zasady nowości w konkursach struktura wniosku proces i kryteria oceny budżet...

 • 2023-06-23

  Konkurs MAESTRO 15 NCN

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 15 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu...

 • 2023-06-23

  Konkurs PRELUDIUM BIS 5 NCN

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 5 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 5 może obejmować środki na...

 • 2023-06-23

  Konkurs SONATA BIS 13 NCN

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA BIS 13 na projekty badawcze, przeznaczony do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wniosek można złożyć w 26 panelach tematycznych w 3 działach NCN: HS – nauki humanistyczne i społeczne, ST – nauki ścisłe i techniczne, NZ – nauki o życiu. Wniosek należy...

 • 2023-06-19

  Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze Democracy, Governance and Trust

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP) ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pn. Democracy, Governance and Trust (DGT Call 2023). Dla kogo O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów...

 • 2023-06-12

  Współpraca badawcza Polska (NCBR) – Korea Południowa (KETEP) – 1. Konkurs

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ogłosiły pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii jądrowej (nuclear power). Dla kogo Wnioskodawca po stronie polskiej: Organizacje badawcze Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa Grupy podmiotów Na co Organizacja...

 • 2023-06-02

  Konkurs: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) w ramach FENG

  Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) to program dla wybitnych naukowców z Polski lub z zagranicy, którzy chcą stworzyć w Polsce centrum doskonałości będące rozpoznawalnym ośrodkiem w swojej dziedzinie na świecie. Program umożliwia uruchomienie w Polsce nowych (lub rozwój już istniejących) centrów naukowych o międzynarodowym znaczeniu we współpracy z ośrodkiem zagranicznym i...