Konkursy i szkolenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkursy i szkolenia

 • 2023-09-22

  Uruchomienie portalu wideraexperts.eu do wstępnej oceny eksperckiej wniosków projektowych

  W celu zwiększenia udziału krajów objętych inicjatywą Widening w programie Horyzont Europa, a co za tym idzie podniesienia poziomu badań naukowych i zwiększenia innowacyjności w tych krajach został uruchomiony portal wideraexperts.eu. Głównym zadaniem bezpłatnego portalu wideraexperts.eu jest ułatwienie kontaktu ekspertów oceniających z wnioskodawcami. Oferta dotyczy wniosków...

 • 2023-09-19

  WEBINAR: ERC and national support measures for researchers in Poland

  Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz European Research Council zapraszają  do wzięcia udziału w wydarzeniu „ERC and national support measures for researchers in Poland”. Celem webinarium jest zapewnienie naukowcom kompleksowego przeglądu programów finansowania ERC i najlepszych praktyk w zakresie składania wniosków. Wśród naszych prelegentów znajdują się urzędnicy...

 • 2023-09-15

  „Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change” (BiodivNBS)

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs „Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change”  na międzynarodowe interdyscyplinarne projekty badawcze w obszarze nauk dotyczących ochrony bioróżnorodności. Jego celem jest promowanie rozwiązań opartych na przyrodzie, wspieranie badań nad nimi oraz uwzględniania tych rozwiązań w procesie...

 • 2023-09-15

  Biodiversa+ webinarium

  Narodowe Centrum Nauki zaprasza na webinarium nowo otwartego konkursu „Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change” (BiodivNBS), organizowanego z partnerstwem Biodiversa+. Webinarium odbędzie się 26.09.2023, w godzinach 13:00-15:00. Na wydarzenie obowiązują zapisy. Formularz zgłoszeniowy. Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania...

 • 2023-09-15

  II Konkurs w ramach Partnerstwa Water4All - JTC Call 2023

  Międzynarodowy konkurs na projekty badawcze i innowacyjne ,,AQUATIC ECOSYSTEM SERVICES” został ogłoszony w ramach europejskiego współfinansowanego partnerstwa Water4All. Zadaniem konkursu jest wsparcie dla projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa wodnego w długoterminowej perspektywie. Dla kogo Wnioskodawcą w konkursie mogą być organizacje prowadzące badania i...

 • 2023-09-14

  VII konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane wydłużenie terminu do 18.10.2023

  VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar: Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości. Budżet konkursu wynosi 11,7 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu...

 • 2023-08-25

  Granty ERC – otwarte konkursy ERC Starting Grant 2024 oraz ERC Synergy Grant 2024

  ERC zapewnia finansowanie pionierskich, przełomowych badań we wszystkich dziedzinach nauki. W ramach bieżących konkursów ERC Starting Grant 2024 oraz ERC Synergy Grant 2024 przewidziano sfinansowanie odpowiednio ok. 387 oraz ok. 39 projektów badawczych, których tematykę określają sami wnioskodawcy. Jedynym kryterium oceny projektu jest doskonałość naukowa. Promowane będą projekty...

 • 2023-08-23

  NCBR ogłasza nabór w ramach FERS - Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez uczelnie. 100 mln zł na wzmacnianie nowoczesnego szkolnictwa wyższego pochodzi z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym. Celem naboru konkurencyjnego pt. „Rozwój kwalifikacji i...