Konkursy i szkolenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkursy i szkolenia

 • 2023-11-30

  Dyżur ekspercki w Centrum Zarządzania Projektami

  Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników PG, zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursach programu Horyzont Europa do skorzystania z indywidualnych konsultacji, które odbędą się w dn. 12–13.12.2023 r. w godz. 10.00–13.00, stacjonarnie na PG.  Konsultacji będą udzielać:  Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz oraz Agnieszka...

 • 2023-11-30

  Otwarte konkursy programu Horyzont Europa – obszar WIDENING i ERA

  W ramach programu Horyzont Europa, Komisja Europejska oferuje finansowanie działań mających na celu zmniejszenie luki w zakresie badań naukowych i innowacji, pomiędzy krajami rozwijającymi się (tzw. krajami wideningowymi), a rozwiniętymi oraz wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Działanie dzielą się na dwa obszary: Zapewnianie szerszego uczestnictwa i...

 • 2023-11-29

  Welcome to Poland 2023 NAWA - NABÓR

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Welcome to Poland. Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z: 1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry...

 • 2023-11-28

  Nabory wniosków w ramach konkursu Ścieżka SMART (FENG)

  Nabór Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach skierowany jest do konsorcjów, planujących  realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Kto może ubiegać...

 • 2023-11-27

  ERA4Health (konkurs NanoTecMec 2024)

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs pt. “Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy” (NanoTecMec) w ramach partnerstwa Era4Health. Cel konkursu: Wsparcie badań medycznych, w tym klinicznych, związanych z zapobieganiem, diagnostyką i leczeniem; Poprawa wykorzystania istniejących technologii medycznych w praktyce...

 • 2023-11-17

  Partnerstwa Strategiczne 2023 w ramach NAWA – nabór!

  Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Partnerstwa Strategiczne. Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Rezultaty projektów...

 • 2023-11-17

  Konkurs SONATA 19 NCN

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie...

 • 2023-11-17

  Konkurs OPUS 26 LAP NCN

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 26 LAP/Weave na projekty badawcze prowadzone we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych. Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt musi złożyć wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych...