Konkursy i szkolenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkursy i szkolenia

 • 2023-08-11

  Pierwszy nabór wniosków w działaniu Proof of Concept (FNP)

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła pierwszy nabór wniosków w ramach działania Proof of Concept, który jest finansowany ze środków Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027. Działanie Proof of Concept (PoC) ma na celu wsparcie naukowców w weryfikacji potencjału rynkowego ich odkryć i jest skierowane do badaczy na każdym etapie kariery...

 • 2023-08-11

  Nabory wniosków w ramach programu FIRST TEAM (FNP)

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) opublikowała informację o planowanym naborze wniosków w działaniu First Team finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021 – 2027. Projekty First Team dedykowane są naukowcom na wczesnym etapie kariery naukowej, do 12 lat od uzyskania stopnia naukowego doktora. Działanie to ma na celu wsparcie projektów...

 • 2023-08-04

  International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine (IMPRESS-U)

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs IMPRESS-U, którego celem jest wsparcie potencjału naukowego w Ukrainie i otwarcie nowych możliwości współpracy naukowców polskich i ukraińskich z naukowcami z USA oraz krajów bałtyckich. Inicjatorem konkursu i agencją wiodącą, w której odbędzie się ocena merytoryczna wniosków, jest amerykańska agencja National Science Foundation...

 • 2023-08-01

  Polskie Powroty NAWA 2023 – przedłużony nabór wniosków

  Celem programu Polskie Powroty NAWA 2023 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.   Program stwarza Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych. Naukowcy objęci Programem będą mogli wykorzystać...

 • 2023-07-28

  Polska Metrologia II – drugi nabór wniosków

  „Polska Metrologia II’’ to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Celem programu jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych we współpracy z Głównym Urzędem Miar w obszarach związanych z metrologią. Przedsięwzięcie umożliwia realizację projektów służących m.in. zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz stymulowaniu rozwoju metrologii, w...

 • 2023-07-27

  Sieć T-AP: DGT Call 2023 – webinarium informacyjne

  Narodowe Centrum Nauki zaprasza na webinarium informacyjne dot. sieci Trans-Atlantic Platfom (T-AP) for Social Sciences and Humanities pn. Democracy, Governance and Trust (DGT Call 2023). Webinarium odbędzie się we wtorek 8 sierpnia 2023 r. o godz. 15:00. Podczas wydarzenia zostanie przybliżona tematyka konkursu oraz zasady składania wniosków pełnych (Full Proposal). Odbędzie się...

 • 2023-07-27

  Perły nauki II

  „Perły nauki” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, które jest następcą „Diamentowego grantu”.Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez...

 • 2023-07-27

  WIB- TRZECI KONKURS

  Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT nr 3/2023 na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologia medyczna. Wnioski o finansowanie należy składać w terminie od 02...