Politechnika Gdańska w szanghajskim rankingu dyscyplin naukowych 2022 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-11

Politechnika Gdańska w szanghajskim rankingu dyscyplin naukowych 2022

Shanghai ranking logo
W tegorocznej edycji Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) Politechnika Gdańska została sklasyfikowana w dwóch dyscyplinach naukowych należących do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa (Civil Engineering) oraz elektrotechnika i elektronika (Electrical&Electronic Engineering).

W dyscyplinie inżynieria lądowa Politechnika Gdańska została sklasyfikowana jako jedyna z Polskich uczelni biorących udział w rankingu i uzyskała pozycję w przedziale 201-300 w rankingu światowym. W dyscyplinie elektrotechnika i elektronika PG uplasowała się na pozycji w przedziale 401-500 razem z Politechniką Warszawską utrzymała pozycję rankingową z roku 2021.

Szanghajski Uniwersytet Jiao Tong rozpoczął publikację światowego rankingu uniwersytetów w podziale na przedmioty akademickie (GRAS) w 2009 roku. Ranking podzielony jest na 54 kategorie/dyscypliny, obejmujące nauki przyrodnicze, inżynierię, nauki o życiu, nauki medyczne i społeczne. Ponad 1800 z 5000 uniwersytetów z 96 krajów i regionów zostało ostatecznie uwzględnionych w rankingach.

Przy tworzeniu rankingu pod uwagę branych jest kilka czynników, są to m.in. liczba publikacji naukowych (Q1) oraz ich cytowań w danej dziedzinie (CNCI), udział zagranicznych autorów w publikacjach jednostki (IC), liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych (Top) oraz liczba pracowników, którzy otrzymali istotną nagrodę w określonej dziedzinie (Award). 

Aktualna lista rankingowa GRAS 2022

42 wyświetleń