Komunikat - udział uczelni węgierskich w programie Erasmus+ | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-19

Komunikat - udział uczelni węgierskich w programie Erasmus+

flaga węgier
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi udziału uczelni na Węgrzech w Programie Erasmus+, poniżej publikujemy oficjalny komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w tej sprawie. 

Treść komunikatu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ z dnia 19 stycznia 2023 r.:


"Informacja dot. udziału uczelni węgierskich

Do polskich uczelni dotarły informacje o wykluczeniu 21 uczelni węgierskich z możliwości ubiegania się o nowe dofinansowania w Programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Oświadczenie KE w tej sprawie jest z 22 grudnia 2022 r. i dotarło do narodowych agencji 12 stycznia 2023 r. Wpływają do nas pytania, czy w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej należy przerwać współpracę z wymienionymi w komunikacie uczelniami? Wyjaśniamy, że ogłaszane przez KE informacje rozumiemy w następujący sposób:

  • mobilności w ramach umów zawartych z wymienionymi w komunikatach uczelniami przed rokiem 2023 realizowane są zgodnie z planami;
  • zawieranie nowych umów międzyinstytucjonalnych na lata 2023 i dalsze nie wiąże się od razu z wydatkowaniem środków. Podpisanie umowy typu IIA oznacza możliwość wspólnych działań w przyszłości. Dopiero realizacja mobilności oznacza zaangażowanie środków finansowych. Podpisanie nowej umowy instytucjonalnej nie stoi więc w sprzeczności z informacjami ogłoszonymi przez KE.

Niezależnie od powyższego ostateczna decyzja co do zawarcia nowej umowy międzyinstytucjonalnej w Programie Erasmus+ zawsze należy do uczelni."


Dział Współpracy Międzynarodowej PG nie odpowiada za treść komunikatu. W przypadku ewentualnych pytań zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem uczelnianym Programu Erasmus+ Marią Doerffer: maria.doerffer@pg.edu.pl

171 wyświetleń