Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich - złóż wniosek (termin: 1.02) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-12

Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich - złóż wniosek (termin: 1.02)

dotacje DAAD na grupowe wyjazdy studentów
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) zachęca nauczycieli akademickich do składania wniosków o dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich. Najbliższy nabór w programie trwa do 1 lutego. 

Oferowany przez DAAD program umożliwia grupom studenckim z każdego kierunku (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników podróży. 


Kto może wziąć udział w programie?

Grupy studentów (od 10 do 15 osób) jednego kierunku lub jednego koła naukowego od drugiego semestru studiów I stopnia i wszystkich semestrów studiów II stopnia oraz jeden nauczyciel akademicki (etatowy pracownik uczelni).


Czas trwania podróży

Od 10 do 12 dni. 


Co musi zawierać program podróży?

Program podróży musi obejmować dłuższe odwiedziny na co najmniej dwóch niemieckich uczelniach, w trakcie których studenci uczestniczą w wykładach oraz ewentualnie ćwiczeniach, spotykają niemieckich nauczycieli akademickich i studentów, uczestniczą w prezentacjach lub dyskusjach. Wieczorami i w weekend realizowany jest program turystyczny podróży.


Wysokość dotacji na podróż

Wysokość dotacji wynosi 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika (poza maksymalnie 15 studentami dotację otrzyma tylko jeden nauczyciel akademicki).


Jak aplikować o środki w programie?

Wnioski w programie składają nauczyciele akademiccy polskich uczelni. Wzór jest dostępny na stronie programu. Wypełniony dokument należy wysłać na adres mailowy: szmurlo@daad.de.

Co powinien zawierać wniosek?

  1. dane uczelni, daty podróży, listę uczestników z informacjami o wykształceniu i znajomości języka niemieckiego i angielskiego oraz listę i adresy odwiedzanych uczelni, instytucji, firm; 
  2. uzasadnienie: precyzyjne przedstawienie motywów i celu podróży oraz odwiedzanych instytucji (w dowolnej formie w języku niemieckim); 
  3. szczegółowe przedstawienie programu podróży z podaniem czasu, miejsca i charakteru spotkań, 
  4. kopie/skany oficjalnych zaproszeń określających czas, miejsce i charakter spotkania (prosimy nie dołączać całej korespondencji mailowej); 
  5. plan finansowania.


Spotkanie informacyjne

W czwartek, 18 stycznia o godzinie 18:00 DAAD zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym online, w trakcie którego koordynatorka programu Paulina Szmurło opowie o warunkach ubiegania się o środki i odpowie na pytania uczestników. Link do spotkania (nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja). 


Więcej informacji

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.daad.pl. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Pauliną Szmurło z DAAD pod adresem mailowym: szmurlo@daad.de
 

O DAAD: Założona w 1925 roku Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (niem. Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. DAAD aktywnie angażuje się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni, wspiera inicjatywy promujące germanistykę i język niemiecki za granicą, jak również współpracuje z państwami rozwijającymi się oraz pełni funkcję doradczą względem głównych decydentów politycznych w zakresie nauki, oświaty i rozwoju. Budżet DAAD pochodzi głównie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz innych ministerstw federalnych, jak również z dotacji Unii Europejskiej, przedsiębiorstw komercyjnych i różnorodnych organizacji, a także rządów innych krajów. Od 1997 roku działa Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie. 

Dział Współpracy Międzynarodowej nie odpowiada za treść ogłoszenia. We wszelkich sprawach związanych z programem prosimy o kontakt bezpośrednio z organizatorami, czyli DAAD Polska. 

148 wyświetleń