Zdobądź dodatkowe 2500 zł stypendium na wyjazd na Erasmusa - aplikuj do 19 kwietnia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-25

Zdobądź dodatkowe 2500 zł stypendium na wyjazd na Erasmusa - aplikuj do 19 kwietnia

Stypendia Santander
Planujesz w przyszłym roku akademickim wyjechać na studia na Erasmusa? Złóż wniosek w programie Stypendium Santander i zdobądź dodatkowe 2500 zł na wyjazd! Nabór wniosków trwa do 19 kwietnia.

ZŁÓŻ WNIOSEK O STYPENDIUM

Wyjazd na studia za granicą to jedno z najbardziej rozwijających doświadczeń. Dlatego Santander we współpracy z uczelniami w Polsce, w tym Politechniką Gdańską, prowadzi nabór do drugiej edycji programu stypendialnego Stypendium Santander dla Erasmusa 2024.

W ramach programu max. 20 studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej uzyska stypendium w wysokości 2500,00 zł na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+. Student, który uzyska to stypendium będzie mógł zatem liczyć zarówno na dofinansowanie Programu Erasmus+, jak i Stypendium Santander. 

Stypendyści będą mogli wyjechać do uczelni w krajach programu Erasmus+: UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Serbii, Turcji, Macedonii Płn., z którymi Politechnika Gdańska ma podpisane umowy (pełną listę takich uczelni znajdziesz tutaj). Wyjazd na studia będzie mógł trwać od 60 dni do 12 miesięcy i koniecznie będzie musiał odbyć się w roku akademickim 2024/2025.


Kto może starać się o stypendium?

O stypendium może starać się każdy student/doktorant, który planuje wyjazd w ramach Programu Erasmus+. W momencie aplikowania o stypendium nie ma znaczenia, na jakim etapie procedury jesteś, czy dopiero planujesz wyjazd, czy zostałeś już zrekrutowany, czy jesteś w trakcie załatwiania formalności wyjazdowych.

Musisz jednak pamiętać, że dofinansowanie zostanie wypłacone tylko tym studentom/doktorantom, którzy rzeczywiście wezmą udział w mobilności. Zatem przed ogłoszeniem wyników naboru do Stypendium Santander (14 czerwca) będziemy musieli mieć potwierdzenie, że przyjęto Cię na uczelnię partnerską, a przed wypłatą dofinansowania – potwierdzenie rozpoczęcia mobilności na uczelni zagranicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu stypendialnego Santander na PG, w którym można znaleźć informacje, ile stypendiów jest przeznaczonych dla poszczególnych wydziałów oraz Szkoły Doktorskiej (regulamin można znaleźć u dołu strony). 


Co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu wniosków o stypendium?

O przyznaniu stypendiów będzie decydować wysokość średniej ocen z całego roku akademickiego 2022/2023. Wybranych zostanie max. 20 studentów/doktorantów, którzy otrzymają stypendia. Dodatkowo powstanie lista rezerwowa, jeżeli któryś ze studentów/doktorantów zrezygnuje z wyjazdu i tym samym stypendium.
 

Jakiej wysokości jest stypendium?

2500,00 zł wypłacane jednorazowo na konto studenta/doktoranta.


Kiedy otrzymam stypendium?

Student/doktorant otrzyma stypendium już po wyjeździe na zagraniczne studia. W ciągu 14 dni od przyjazdu na uczelnię zagraniczną student musi przesłać mailowo do Centrum Współpracy Międzynarodowej PG potwierdzenie, że rozpoczął studia na uczelni partnerskiej. Potwierdzenie musi podpisać koordynator programu Erasmus+ na uczelni zagranicznej. Stypendium zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo uzupełnionego i podpisanego poświadczenia rozpoczęcia studiów za granicą.


Harmonogram naboru

  • do 19 kwietnia studenci/doktoranci mają czas na złożenie wniosków o stypendia
  • do 14 czerwca studenci/doktoranci, którym zostały przyznane stypendia otrzymają automatyczne powiadomienie z systemu Santander z wynikiem swojego zgłoszenia
  • w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy, studenci/doktoranci którym przyznano stypendia będą musieli zaakceptować je w systemie Santander
     

Jak aplikować? 

krok I: zarejestruj się na platformie Santander Scholarships i aktywuj konto - na adres e-mail dostaniesz link aktywacyjny (jeżeli posiadasz już konto na platformie nie musisz tego robić ponownie);
krok II: zaloguj się na platformie
Santander Scholarships;
krok III: na platformie poszukaj informacji o programie Stypendium Santander dla Erasmusa 2024; przy informacji o programie znajdziesz czerwony przycisk "Aplikuj" – kliknij na przycisk i następnie uzupełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy - otrzymasz potwierdzenie mailowe, że formularz został złożony.

Pozostaje cierpliwie czekać do 14 czerwca na wyniki naboru😊


Co jeśli będę musiał odwołać swój wyjazd na Erasmusa? Co ze stypendium?

Jeżeli otrzymasz stypendium, ale z jakiś powodów będziesz musiał zrezygnować z wyjazdu (z przyczyn prywatnych lub innych) jak najszybciej poinformuj o tym Centrum Współpracy Międzynarodowej. Być może z Twojego miejsca będzie mogła skorzystać osoba z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na Erasmusa oczywiście nie otrzymasz stypendium, ale poza tym nie wiąże się to z innymi konsekwencjami.


Co jeśli zostanę zakwalifikowany do uzyskania Stypendium Santadera, ale nie otrzymam zgody z PG na wyjazd na Erasmusa?

W takim wypadku nie otrzymasz oczywiście stypendium, ale poza tym nie wiąże się to z innymi konsekwencjami.Kontakt
Masz dodatkowe pytania? Zachęcamy do kontaktu z Marią Doerffer z Centrum Współpracy Międzynarodowej pod adresem mailowym: maria.doerffer@pg.edu.pl.  


Dokumenty
regulamin programu stypendialnego Santander na Politechnice Gdańskiej: Zasady przyznawania Stypendium Santander 2024 na Politechnice Gdańskiej (pdf, 115.62kB)

pobierz ulotkę informacyjną: ulotka informacyjna_Stypendium Santander (pdf, 149.07kB)

1136 wyświetleń