Kierunek: Technologie przemysłu 5.0 (I stopnia) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Technologie Przemysłu 5.0

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 


Wejdź w przyszłość na kierunku Technologie Przemysłu 5.0! Konkurencyjność rynku pracy wymusza na firmach ciągły rozwój i wykorzystywanie nowoczesnych technologii do optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Wiedza i umiejętności potrzebne do opanowania najnowszych trendów technologicznych są na wyciągnięcie ręki – na interdyscyplinarnym kierunku studiów Technologie Przemysłu 5.0, prowadzonym wspólnie przez kadrę akademicką Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.
 

Witaj na kierunku Technologie Przemysłu 5.0! Nasz kierunek to nie tylko kolejne studia, to realna szansa na zdobycie umiejętności, które mają znaczenie dziś i będą je miały w przyszłości.

Uzyskasz solidną wiedzę z zakresu programowania, fizyki, matematyki i elektroniki – to podstawa i początek. Opanujesz tajniki metrologii procesów technologicznych, nauczysz się analizować dane, przesyłać i przetwarzać je z użyciem sztucznej inteligencji, co pozwoli na efektywne monitorowanie procesów i diagnozowanie niezgodności. Optymalizacja procesów technologicznych to nie tylko minimalizacja kosztów, to również troska o środowisko naturalne.

Dlaczego warto wybrać studia na kierunku Technologie Przemysłu 5.0? Studiując na tym kierunku, zdobędziesz wiedzę i nauczysz się efektywnie wykorzystywać ją w praktyce – ponad 60% zajęć dydaktycznych to praktyka: eksperymenty laboratoryjne i projekty zespołowe podejmujące rzeczywiste problemy.

To nie koniec korzyści! Poza dyplomem ukończenia studiów masz szansę zdobyć certyfikat programowania w języku LabVIEW oraz uprawnienia SEP – Stowarzyszenia Elektryków Polskich – dodatkowe atuty, które podniosą Twoją wartość na rynku pracy.

W cyklu kształcenia wybierzesz jedną z dwóch specjalizacji, odpowiadającą Twoim zainteresowaniom:
•    Inżynieria Internetu Rzeczy – pozwoli Ci zostać specjalistą projektującym i wyposażającym urządzenia w inteligentne sensory, opracowującym systemy gromadzenia i analizy danych;
•    Inżynieria pomiarowa w systemach przemysłowych – koncentruje się na przemysłowym Internecie Rzeczy, z naciskiem na projektowanie spersonalizowanych rozwiązań pomiarowych i diagnostyce w przemyśle.

Po ukończeniu studiów na kierunku Technologie Przemysłu 5.0 uzyskasz szeroki wachlarz możliwości zawodowych – od specjalisty ds. automatyzacji i optymalizacji procesów przemysłowych, przez inżyniera produkcji, programistę sterowników przemysłowych do analityka danych w firmach z różnych branż produkcyjnych i usługowych.

Rekrutacja prowadzona jest przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo informatyka albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 1. Przyszłościowy kierunek – odpowiadający na zapotrzebowanie gospodarki wynikające z czwartej i piątej rewolucji przemysłowej.
 2. Innowacyjny program studiów – oparty o uczenie przez realizację projektów i zajęcia praktyczne.
 3. Możliwość uzyskania certyfikatu programowania w języku LabVIEW oraz uprawnień SEP.
 4. Aktywny dostęp do nowoczesnych laboratoriów i aparatury badawczej.
 5. Realizacja projektów zespołowych i inżynierskich we współpracy z członkami Gdańskiego Klubu Biznesu.
 6. Możliwość uczestnictwa w wielu aktywnościach dodatkowych i działalności kół naukowych.

Perspektywy zawodowe:

 • zakłady przemysłowe, szczególnie sektora energetycznego, produkcyjnego, medycznego, działy kontroli jakości i produkcji.
 • przedsiębiorstwa sektora usługowego, łączności, gospodarki komunalnej, ochrony zdrowia i edukacji.
 • przedsiębiorstwa typu high-tech oraz inne małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • jednostki zaplecza badawczego i badawczo-rozwojowego, instytuty naukowe, uczelnie i centra transferu technologii.
 • stanowiska samodzielne i w zespołach projektujących i wdrażających rozwiązania Przemysłu 4.0 i 5.0.

Absolwent potrafi:

Absolwent kierunku Technologie Przemysłu 5.0 potrafi z łatwością projektować innowacyjne systemy Internetu Rzeczy oraz tworzyć spersonalizowane rozwiązania pomiarowe, nadając nowy wymiar przemysłowej automatyzacji i optymalizacji procesów. Wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji do przetwarzania i analizy wielkiej liczby zróżnicowanych informacji. Umiejętności programistyczne, inżynieryjne i analityczne sprawiają, że absolwent jest postrzegany jako niezastąpiony specjalista-inżynier w dziedzinie technologii przemysłowych.


Ciekawostki:

Wraz z postępem nowej rewolucji przemysłowej, dzięki technologiom takim jak sztuczna inteligencja, robotyka czy Internet Rzeczy, firmy stają się coraz bardziej inteligentne i autonomiczne. Możliwe jest dosłownie uczenie się maszyn, które stają się coraz bardziej adaptacyjne i elastyczne, reagując dynamicznie na zmiany w środowisku produkcyjnym. Nowoczesne technologie nie tylko zmieniają sposób produkcji lecz także rewolucjonizują relacje między ludźmi a maszynami.
W Przemyśle 5.0 coraz większą rolę odgrywają interakcje z inteligentnymi robotami, które wykonują powierzone im zadania i uczą się na podstawie ludzkich zachowań, co prowadzi do nowych, innowacyjnych modeli współpracy w miejscu pracy.


Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WFTiMS