Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia
na rok akademicki 2024/2025:
 
Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia
(poza kierunkiem architektura):

Data

Etap procesu rekrutacji
22.05.2024
- 14.07.2024

Rejestracja elektroniczna w systemie eRekrutacja

 • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł niezależnie od liczby wybranych kierunków
 • samodzielne uzupełnianie konta o wyniki egzaminów maturalnych
 • potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany (nieobowiązkowe)
 • elektroniczne przesyłanie skanu świadectwa dojrzałości
 • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • elektroniczne przesyłanie skanów dyplomów z olimpiad i konkursów
 • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomów IB
 • elektroniczne przesyłanie skanu innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji
17.07.2024
godz. 16:00
Publikacja list rankingowych na studia
stacjonarne I stopnia
18.07.2024
- 24.07.2024
Składanie dokumentów i dokonywanie wpisu na listę studentów
26.07.2024
godz. 16:00
Publikacja list przyjętych na studia
4.09.2024
godz. 16:00
Publikacja decyzji odwoławczych

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na kierunek architektura:
Data Etap procesu rekrutacji
22.05.2024
- 16.06.2024

Rejestracja kandydatów (zapisy internetowe)
w systemie eRekrutacja

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 150 zł

19.06.2024
godz. 16:00
Publikacja podziału na grupy uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta
26.06.2024
- 28.06.2024
Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta
9.07.2024
godz. 16:00
Publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji
do zawodu architekta
7.07.2024
- 14.07.2024

Dokonywanie korekt na koncie rekrutacyjnym:

 • dodawanie kierunków studiów innych niż architektura, zmiany kolejności preferencji
 • samodzielne uzupełnianie konta o wyniki egzaminów maturalnych 
 • potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany (nieobowiązkowe)
 • elektroniczne przesyłanie skanu świadectwa dojrzałości
 • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • elektroniczne przesyłanie skanów dyplomów z olimpiad i konkursów
 • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomów IB
 • elektroniczne przesyłanie skanu innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji
17.07.2024
godz. 16:00
Publikacja list rankingowych na studia
stacjonarne I stopnia
18.07.2024
- 24.07.2024
Składanie dokumentów i dokonywanie wpisu na listę studentów
26.07.2024
godz. 16:00
Publikacja list przyjętych na studia
4.09.2024
godz. 16:00
Publikacja decyzji odwoławczych

 

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia:

Data

Etap procesu rekrutacji
22.05.2024
- 14.07.2024

Rejestracja elektroniczna w systemie eRekrutacja

 • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł niezależnie od liczby wybranych kierunków
 • samodzielne uzupełnianie konta o wyniki egzaminów maturalnych
 • potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany (nieobowiązkowe)
 • elektroniczne przesyłanie skanu świadectwa dojrzałości
 • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • elektroniczne przesyłanie skanów dyplomów z olimpiad i konkursów
 • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomów IB
 • elektroniczne przesyłanie skanu innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji
17.07.2024
godz. 16:00
Publikacja list rankingowych na studia
niestacjonarne I stopnia
18.07.2024
- 24.07.2024
Składanie dokumentów i dokonywanie wpisu na listę studentów
26.07.2024
godz. 16:00
Publikacja list przyjętych na studia
4.09.2024
godz. 16:00
Publikacja decyzji odwoławczych