Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Chemiczny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Program studiów skupia się w szczególności na kształceniu specjalistycznym, umożliwiającym wypromowanie wysokiej klasy absolwentów w takich obszarach inżynierii biomedycznej jak: chemia w medycynie, elektronika a medycynie, fizyka medyczna, informatyka medyczna czy sztuczna inteligencja.

Przygotowujemy do prowadzenia prac wymagających zarówno dużej samodzielności jak i zaangażowania w zespole, prowadzenia działań badawczo-rozwojowych oraz przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Oferujemy aktualną tematykę związaną z zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w dziedzinie ochrony zdrowia. Kończąc kierunek Inżynieria biomedyczna na II stopniu zostaniesz wyposażony w wiedzę, umiejętności, a także kompetencje społeczne umożliwiające rozwiązywanie aktualnych problemów naukowych i technicznych w zakresie medycyny, monitorowania i wspomagania zdrowego stylu życia oraz dotyczące bezpieczeństwa osób.  

Treści kształcenia podkreślają ważne obszary zastosowań ICT promowane przez UE w tematyce związanej ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem i wspieraniem starzejącego się społeczeństwa. Nabyta wiedza techniczna oraz ekonomiczna umożliwią kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi.

Rekrutacja prowadzona jest przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski

nabór
na semestr letni

nabór na semestr zimowy (4-sem.)
dla osób z tyt. licencjata

brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Chemia w medycynie (prowadzona na Wydziale Chemicznym)
  Studia na specjalności to zajęcia w wielu katedrach specjalizujących się w różnych obszarach badawczych uwzględniających najbardziej aktualne trendy we współczesnej chemii. Oferowane przedmioty to m.in.:
  - Elementy farmakologii
  - Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych
  - Inżynieria tkankowa i genetyczna
  - Nanotechnologia
  - Chemia supramolekularna a medycyna
  - Biologia komórki nowotworowej
  - Diagnostyka molekularna w medycynie
  - Instrumentalne metody badania struktury i aktywności biomolekuł
 • Elektronika w medycynie (prowadzona na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)

  Student  kończący  kierunek  na  studiach  magisterskich  w  strumieniu  Elektronika  w  Medycynie będzie dysponował wiedzą z zakresu zarówno elektroniki, jak i elementarnych podstaw medycyny. Będzie  umiał  zaprojektować  układ  elektroniczny,  przebadać  go  i  będzie  miał  też  wiedzę  jak wprowadzić to urządzenie na rynek. Wiedzę tę zdobędzie m.in. na następujących wykładach:
  - Pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych biomedycznych
  - Współczesna inżynieria biomedyczna
  - Platformy Internet of Things w zastosowaniach medycznych
  - Pomiary i przetwarzanie biosygnałów
  - Rozwiązania CAD/CAM w elektronice medycznej
  - Programowanie systemów elektronicznych (VHDL, C/Arduino, Python)U
  - kłady zasilania w systemach biomedycznych
  - Podstawy i systemy telemetrii
  - Elektronika nasobna
  - Metody radiotransmisji w aplikacjach biomedycznych
  - Inteligentne systemy sensorowe
  - Inżynieria rehabilitacj

 • Fizyka medyczna (prowadzona na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
  Studia na specjalności Fizyka medyczna to elastyczna i indywidualna organizacja studiów, różnorodna tematyka badawcza, prace doświadczalne, teoretyczne i obliczeniowe. Ponadto solidne podstawy do uzyskania uprawnień fizyka medycznego, do pracy w pracowniach radiodiagnostyki i radioterapii. Wybrane przedmioty podczas studiów:
  - Spektroskopia zderzeniowa
  - Nanotechnologia w medycynie
  - Fizyka molekularna
  - Mikro-i nanodozymetria
  - Fotofizyka układów biologicznych
  - Spektroskopia optyczna w medycynie
  - Detektory promieniowania
  - Technika próżniowa
  - Pracownia obrazowania medycznego
  - Planowanie radioterapii

 • Sztuczna inteligencja (prowadzona na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)

  Program studiów dla specjalności skupia się głównie na przedmiotach z zakresu sztucznej inteligencji. W ofercie takie przedmioty jak:
  - Uczenie maszynowe
  - Uczenie głębokie
  - Wizja komputerowa
  - Przetwarzanie języka naturalnego
  - Systemy internetowe i rozproszone
  - Języki programowania dla sztucznej inteligencji
  - Programowanie urządzeń mobilnych i brzegowych
  - Aspekty robotyki w sztucznej inteligencji
  - Metody interakcji człowiek-maszyna
  - Wprowadzenie do bioinformatyki

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

 • szpitale i kliniki wykorzystujące diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radio i nukleoterapię
 • firmy wprowadzające na rynek nowoczesną aparaturę medyczną
 • praca w laboratoriach wyposażonych w aparaturę analityczną i diagnostyczną
 • firmy zajmujące się produkcją sprzętu i oprogramowania z obszaru inżynierii biomedycznej, w tym ochrony przed promieniowaniem
 • przemysł syntezy organicznej
 • pracownie fizyki medycznej
 • jednostki i instytuty badawcze
 • własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i realizacji sprzętu i oprogramowania medycznego

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties