Inżynieria biomedyczna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria biomedyczna

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Chemiczny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Program studiów skupia się w szczególności na kształceniu specjalistycznym, umożliwiającym wypromowanie wysokiej klasy absolwentów w takich obszarach inżynierii biomedycznej jak: chemia w medycynie, elektronika a medycynie, fizyka medyczna, informatyka medyczna czy sztuczna inteligencja.

Przygotowujemy do prowadzenia prac wymagających zarówno dużej samodzielności jak i zaangażowania w zespole, prowadzenia działań badawczo-rozwojowych oraz przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Oferujemy aktualną tematykę związaną z zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w dziedzinie ochrony zdrowia. Kończąc kierunek Inżynieria biomedyczna na II stopniu zostaniesz wyposażony w wiedzę, umiejętności, a także kompetencje społeczne umożliwiające rozwiązywanie aktualnych problemów naukowych i technicznych w zakresie medycyny, monitorowania i wspomagania zdrowego stylu życia oraz dotyczące bezpieczeństwa osób.  

Treści kształcenia podkreślają ważne obszary zastosowań ICT promowane przez UE w tematyce związanej ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem i wspieraniem starzejącego się społeczeństwa. Nabyta wiedza techniczna oraz ekonomiczna umożliwią kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski

nabór
na semestr letni

nabór na semestr zimowy (4-sem.)
dla osób z tyt. licencjata

brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Chemia w medycynie (prowadzona na Wydziale Chemicznym)
  Studia na specjalności to zajęcia w wielu katedrach specjalizujących się w różnych obszarach badawczych uwzględniających najbardziej aktualne trendy we współczesnej chemii. Oferowane przedmioty to m.in.:
  - Elementy farmakologii
  - Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych
  - Inżynieria tkankowa i genetyczna
  - Nanotechnologia
  - Chemia supramolekularna a medycyna
  - Biologia komórki nowotworowej
  - Diagnostyka molekularna w medycynie
  - Instrumentalne metody badania struktury i aktywności biomolekuł
 • Elektronika w medycynie (prowadzona na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)

  Student  kończący  kierunek  na  studiach  magisterskich  w  strumieniu  Elektronika  w  Medycynie będzie dysponował wiedzą z zakresu zarówno elektroniki, jak i elementarnych podstaw medycyny. Będzie  umiał  zaprojektować  układ  elektroniczny,  przebadać  go  i  będzie  miał  też  wiedzę  jak wprowadzić to urządzenie na rynek. Wiedzę tę zdobędzie m.in. na następujących wykładach:
  - Pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych biomedycznych
  - Współczesna inżynieria biomedyczna
  - Platformy Internet of Things w zastosowaniach medycznych
  - Pomiary i przetwarzanie biosygnałów
  - Rozwiązania CAD/CAM w elektronice medycznej
  - Programowanie systemów elektronicznych (VHDL, C/Arduino, Python)U
  - kłady zasilania w systemach biomedycznych
  - Podstawy i systemy telemetrii
  - Elektronika nasobna
  - Metody radiotransmisji w aplikacjach biomedycznych
  - Inteligentne systemy sensorowe
  - Inżynieria rehabilitacj

 • Fizyka medyczna (prowadzona na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
  Studia na specjalności Fizyka medyczna to elastyczna i indywidualna organizacja studiów, różnorodna tematyka badawcza, prace doświadczalne, teoretyczne i obliczeniowe. Ponadto solidne podstawy do uzyskania uprawnień fizyka medycznego, do pracy w pracowniach radiodiagnostyki i radioterapii. Wybrane przedmioty podczas studiów:
  - Spektroskopia zderzeniowa
  - Nanotechnologia w medycynie
  - Fizyka molekularna
  - Mikro-i nanodozymetria
  - Fotofizyka układów biologicznych
  - Spektroskopia optyczna w medycynie
  - Detektory promieniowania
  - Technika próżniowa
  - Pracownia obrazowania medycznego
  - Planowanie radioterapii

 • Sztuczna inteligencja (prowadzona na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)

  Program studiów dla specjalności skupia się głównie na przedmiotach z zakresu sztucznej inteligencji. W ofercie takie przedmioty jak:
  - Uczenie maszynowe
  - Uczenie głębokie
  - Wizja komputerowa
  - Przetwarzanie języka naturalnego
  - Systemy internetowe i rozproszone
  - Języki programowania dla sztucznej inteligencji
  - Programowanie urządzeń mobilnych i brzegowych
  - Aspekty robotyki w sztucznej inteligencji
  - Metody interakcji człowiek-maszyna
  - Wprowadzenie do bioinformatyki

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

 • szpitale i kliniki wykorzystujące diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radio i nukleoterapię
 • firmy wprowadzające na rynek nowoczesną aparaturę medyczną
 • praca w laboratoriach wyposażonych w aparaturę analityczną i diagnostyczną
 • firmy zajmujące się produkcją sprzętu i oprogramowania z obszaru inżynierii biomedycznej, w tym ochrony przed promieniowaniem
 • przemysł syntezy organicznej
 • pracownie fizyki medycznej
 • jednostki i instytuty badawcze
 • własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i realizacji sprzętu i oprogramowania medycznego

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties