Oxygenium | Politechnika Gdańska

Treść strony

Oxygenium

Program Oxygenium Supporting Open Access Publications stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania I.4 (Działania na rzecz zwiększenia liczby publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach). Środki w programie będą przeznaczone na finansowanie opłat za publikację artykułów w formule Open Access w czasopismach i wydawnictwach (w tym tzw. Data Journal dla Open Research Data).

Warunki uczestnictwa w programie

Środki w ramach programu przeznaczone są na finansowanie opłat dodatkowych za publikację artykułów w czasopismach za min. 140 pkt z aktualnej listy MEiN, w wydawnictwach oferujących możliwość publikowania w formule Open Access, zarówno w czasopismach hybrydowych, jak i stosujących formułę Gold Open Access.

W roku 2022, o uzyskanie finansowania w ramach Programu mogą ubiegać się wszyscy pracownicy PG, których dorobek będzie zaliczany do ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025.

Wsparciu w ramach programu Oxygenium nie podlega publikacja artykułów, których opublikowanie w formule Open Access może zostać w pełni finansowane w ramach programów krajowych i konsorcyjnych wyszczególnionych na stronie internetowej Biblioteki PG lub z kosztów pośrednich grantu NCN. Finansowanie nie dotyczy także artykułów w czasopismach wydawnictw, które stosują model biznesowy Open Access, tj.: