Kandydujesz na kierunek Architektura? Pamiętaj - rejestracja trwa do 16.06.2024 r. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-06

Kandydujesz na kierunek Architektura? Pamiętaj - rejestracja trwa do 16.06.2024 r.

Informacje dla kandydatów na Architekturę

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na kierunek architektura:
Data Etap procesu rekrutacji
22.05.2024
- 16.06.2024

Rejestracja kandydatów (zapisy internetowe)
w systemie eRekrutacja

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 150 zł

19.06.2024
godz. 16:00
Publikacja podziału na grupy uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta
26.06.2024
- 28.06.2024
Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta
9.07.2024
godz. 16:00
Publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji
do zawodu architekta
7.07.2024
- 14.07.2024

Dokonywanie korekt na koncie rekrutacyjnym:

  • dodawanie kierunków studiów innych niż architektura, zmiany kolejności preferencji
  • samodzielne uzupełnianie konta o wyniki egzaminów maturalnych 
  • potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany
  • elektroniczne przesyłanie skanu świadectwa dojrzałości
  • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • elektroniczne przesyłanie skanów dyplomów z olimpiad i konkursów
  • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomów IB
  • elektroniczne przesyłanie skanu innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji
17.07.2024
godz. 16:00
Publikacja list rankingowych na studia
stacjonarne I stopnia
18.07.2024
- 24.07.2024
Składanie dokumentów i dokonywanie wpisu na listę studentów
26.07.2024
godz. 16:00
Publikacja list przyjętych na studiaZastanawiasz się jak będzie wyglądał sprawdzian predyspozycji?
Zajrzyj na stronę Wydziału Architektury - znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje oraz testy kwalifikacji z ubiegłych lat.
 

435 wyświetleń