Kontakt dla cudzoziemców | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt dla cudzoziemców

zdjęcie

Kontakt dla kandydatów z zagranicy

pomagamy przejść przez proces rekrutacyjny na studia I i II stopnia

zdjęcie

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

koordynujemy proces rekrutacji na studia II stopnia na wydziale

Dziekanat

zajmujemy się administracją na wydziale i obsługą osób przyjętych na studia

zdjęcie

Szkoły doktorskie

zajmujemy się rekrutacją na studia doktorskie

zdjecie

Studia podyplomowe

za rekrutację na konkretny kierunek odpowiada konkretna osoba