Obsługę administracyjną studiów podyplomowych prowadzą sekretariaty studiów podyplomowych.

Dane teleadresowe do ww. znajdują się na stronie internetowej