student

 

 

Akty prawne na rok akademicki 2024/2025:

  • Zasady rekrutacji na studia I stopnia:

         Uchwała Senatu PG nr 361/2023/XXV z 21 czerwca 2023 r

 

  • Zasady rekrutacji na studia II stopnia:

         Uchwała Senatu PG nr 362/2023/XXV z 21 czerwca 2023 r.

 

Akty prawne na rok akademicki 2025/2026:

 

 

 Olimpiady i konkursy - aktualne

Wykaz uznawanych w procesie rekrutacyjnym olimpiad i konkursów.

Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów zostały określone w

Uchwała Senatu PG nr 364/2023/XXV z 21 czerwca 2023 r. (pdf, 387.43kB)Uchwała Senatu PG nr 195/2022/XX (pdf, 403.64kB)

Uchwała Senatu PG nr 483/2020/XXIV
Uchwała Senatu PG nr 224/2018/XXIV 

 


Olimpiady i konkursy - od roku akademickiego 2027/2028


Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2027/2028:

Uchwała Senatu PG nr 363/2023/XXV z 21 czerwca 2023 r. (pdf, 413.13kB)

 

Inne:

Opłaty za usługi edukacyjne, w tym wysokość opłat za studia niestacjonarne oraz za studia w języku obcym w roku akademickim

 

​​​​​​Wnoszenie i doręczanie pism w prowadzonych postepowaniach administracyjnych