Sposób rekrutacji na studia podyplomowe:
  • w systemie eRekrutacja
    (w przypadku studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczęła się od dnia 1 września 2021 r.)
    Zapisy na studia w systemie eRekrutacja

    Instrukcja dla kandydata