Wydział Zarządzania i Ekonomii

Matematyka

Studia na kierunku Analityka gospodarcza przygotowują na poziomie pogłębionym do prowadzenia analiz praktycznie we wszystkich obszarach gospodarki, co ma kluczowe znaczenie w dobie konieczności analizowania danych masowych.

Absolwenci uzyskują szerokie kompetencje w zakresie zastosowań zróżnicowanych metod analitycznych. Potrafią prawidłowo formułować problemy badawcze, wyszukiwać dane z wielu źródeł, dobierać odpowiednie metody do rozwiązania problemów, a co najważniejsze we właściwy sposób interpretować uzyskane wyniki analiz, uwzględniając szeroki kontekst analizowanych zjawisk. Uzyskują również umiejętności pracy zespołowej, co współcześnie jest niezbędną umiejętnością. Studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności.

Na studiach prowadzonych w języku angielskim oferowane są specjalności:

 • Global studies - ukierunkowana na pogłębione poznanie globalnego środowiska ekonomicznego, w którym działają współcześni analitycy. Rozszerza to możliwości interpretacji prowadzonych analiz.
   
 • Data analyst - to specjalność pozwalająca na poznanie współczesnych, zaawanasowanych metod analitycznych w różnych kontekstach zastosowań.  
   

Na studiach prowadzonych w języku polskim oferowane są specjalności:

 • Analityk biznesowy - przygotowująca do prowadzenia analiz w sferze biznesowej.
   
 • Analityk danych - to specjalność pozwalająca na poznanie współczesnych, zaawanasowanych metod analitycznych w różnych kontekstach zastosowań.

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne 3000 zł / semestr
język wykładowy polski i angielski polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr zimowy
nabór
na semestr zimowy
    studia niestacjonarne
w formule on-line75
    koszt 3000 zł / semestr
    język wykładowy polski
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Studia niestacjonarne w formule on-line75 więcej informacji


Argumenty za:

 • Nowoczesny program kształtujący kompetencje poszukiwane na rynku.
 • Dużo zajęć prowadzonych w dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych.
 • Szerokie możliwości zatrudnienia w różnego rodzaju organizacjach.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Sektor bankowy
 • Sektor ubezpieczeniowy
 • Analiza i doradztwo
 • Instytucje i korporacyjne międzynarodowe oraz organizacje pozarządowe.

Absolwent potrafi:

Absolwenci uzyskują szerokie kompetencje w zakresie zastosowań zróżnicowanych metod analitycznych. Potrafią prawidłowo formułować problemy badawcze, wyszukiwać dane z wielu źródeł, dobierać odpowiednie metody do rozwiązania problemów, a co najważniejsze we właściwy sposób interpretować uzyskane wyniki analiz, uwzględniając szeroki kontekst analizowanych zjawisk. Uzyskują również umiejętności pracy zespołowej, co współcześnie jest niezbędną umiejętnością. Studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności. Na studiach prowadzonych w języku angielskim oferowane są specjalności:

 • Global studies - ukierunkowana na pogłębione poznanie globalnego środowiska ekonomicznego, w którym działają współcześni analitycy. Rozszerza to możliwości interpretacji prowadzonych analiz.
   
 • Data analyst- to specjalność pozwalająca na poznanie współczesnych, zaawanasowanych metod analitycznych w różnych kontekstach zastosowań.

Program studiów: