Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ACiR

Kierunek Automatyka, Cybernetyka i Robotyka zapewnia wiedzę z zakresu algorytmów regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy we wszystkich rodzajach przemysłu.

Celem kierunku jest przygotowanie do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji systemów sterowania oraz robotyki, projektowania systemów wspomagania decyzji, rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu Automatyki, Cybernetyki i Robotyki, a także przygotowanie do kierowania zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych, do pracy naukowo-badawczej w instytutach naukowo-badawczych i rozwojowych oraz przedsiębiorstwach przemysłowych. Celem jest także przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Komputerowe systemy sterowania

  zapewni studentowi rozszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu m.in.: systemów SCADA w automatyce, filtrów Kalmana i sterowania w warunkach losowych, komunikacji i wizualizacji w automatyce budynków czy sterowania adaptacyjnego. Absolwent tej specjalności posiada umiejętności:
  - zastosowania nowoczesnych metod analizy i obróbki sygnałów do rozwiązywania problemów praktycznych,
  - zastosowania nowoczesnych metod wnioskowania i analizy systemów do projektowania systemów automatyki i sterowania,
  - zastosowania nowoczesnych metod i środków obliczeniowych do realizacji zaprojektowanych systemów pomiarowych i systemów sterowania

 • Robotyka i systemy decyzyjne

  zapewnia studentowi rozszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu m.in.: diagnostyki procesów, sztucznej inteligencji, inteligencji obliczeniowej, kognitywistyki robotyckiej, robotyki mobilnej oraz przetwarzania obrazów w robotyce. Absolwent tej specjalności potrafi rozwiązywać problemy wymagające:
  - analizy, projektowania, optymalizacji i konstrukcji systemów sterowania i wspomagania decyzji,
  - integracji systemów sterowania i diagnostyki,
  - rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki.

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy projektujące systemy sterowania oraz robotyki
 • instytuty naukowo-badawcze
 • firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję, nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania
 • kierowanie zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych
 • utrzymanie ruchu we wszystkich firmach wykorzystujących automatykę i roboty

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WETI